Syn.: Euphrasia uechtritziana Junger et Engl., Euphrasia nemorosa subsp. coerulea (Hoppe et Fürnr.) Wettst.
České mená: světlík modrý (Dostál 1989)
Slovenské mená: očianka belasá (Goliašová et al. 1997, Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Euphrasia coerulea

Rozšírenie: Druh so sudetsko-karpatským areálom. Vyskytuje sa v Nemecku v pohraničných horách s Českom. V ČR najmä v Krušných horách, Jizerských horách, Krkonošiach, Orlických horách, Beskydoch a Oderských vrchoch. Na Slovensku častejšie v severnej, flyšovej časti územia – Orava, Tatry, Pieniny a ich okolie. Menej údajov je z Malej Fatry, Veľkej Fatry, Nízkych Tatier, stredného Pohornádia alebo Bukovských vrchov. Úplné rozšírenie je však nedokonale známe a je pravdepodobné, že na severnom Slovensku a v horských oblastiach bude táto očianka častejšia. Ďalej sa vyskytuje v Karpatoch na Ukrajine a v severnom Rumunsku.

Ekológia: Rastie na chudobnejších, hlinitých pôdach na nevápnitých lúkach, pasienkoch, horských holiach, okrajoch rašelinísk a pod., od podhorského až do subalpínskeho stupňa. Fytocenologicky najmä v spoločenstvách zväzov Nardo strictae-Agrostion tenuis a Violion caninae. Kvitne v máji až auguste.

Euphrasia coerulea

Opis: Jednoročná, útla, 5–15(–20) cm vysoká rastlina. Byľ je jednoduchá až málo rozkonárená, chlpatá až občas lysavejúca, žľaznaté chlpy chýbajú. Všetky byľové listy protistojné, obrátene vajcovité, na báze klinovité, na okraji s 1–3 pármi tupých zubov, na vrchole tupé až zaokrúhlené. Listy v strednej a hornej časti byle podlhovasto vajcovité až vajcovité, s 3–5 pármi tupých až končistých zubov. Listene vzpriamené, alebo viac-menej odstávajúce, širšie ako listy, na okraji so 4–6 pármi končistých, neostitých alebo vzácne ostitých zubov. Kvety spočiatku nakopené, neskôr oddialené, sediace alebo kratučko stopkaté. Kalich za plodu mierne zväčšený, štetinkato chlpatý, zuby kalicha kopijovité, končisté. Koruna drobná, 5–7 mm dlhá, belavá, fialová až modrastá, za sucha často intenzívne fialová až modrá, pri odkvitaní nepredĺžená. Plodom je vajcovitá až elipsovitá tobolka, za zrelosti rovnako dlhá alebo kratšia ako kalich.

Poznámka: Od iných našich očianok sa vymedzuje drobnými kvetmi, absenciou žľaznatých chlpov, avšak prítomným štetinatým ochlpením. Ďalšie podobné útle druhy ako Euphrasia glabrescens a E. micrantha majú listy, listene a kalichy takmer úplne holé. Podobne drobná E. tatrae, s ktorou sa môžu stretávať na spoločných lokalitách v Tatrách, má menej zubaté listy a je žľaznato chlpatá. V ČR sa vyskytuje ešte E. nemorosa, ktorá patrí spolu s E. glabrescens a E. coerulea do série Nemorosae Pugsley. Vyznačuje sa však hrubými, zvyčajne už od bázy rozvetvenými stonkami a je lysá, podobne ako E. glabrescens.

Euphrasia coeruleaEuphrasia coerulea
Euphrasia coerulea

Fotografoval Milan Zajac, 27. 7. 2017 a 6. 8. 2017 (Slovensko, Spišská Magura, Ždiar a Kysucká vrchovina, Nová Bystrica).