Syn.: Euphrasia pratensis Fries, Euphrasia officinalis auct. non L.: Schult., Euphrasia picta Wimmer, Euphrasia kerneri Wettst.
Česká jména: ambrožka, světlík (Vusín 1742), světlík lékařský (Kubát 2002)
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Euphrasia rostkoviana
Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě, od západu po Ural, na severu přibližně do střední Skandinávie a na jihu do severního Středomoří. U nás roste roztroušeně na celém území, a to od nížin po horské polohy, vzácnější je v zemědělské krajině. Na Slovensku je výskyt taktéž roztroušený.
Ekologie: Roste převážně v nízkostébelných trávnících sušších i vlhkých typů, na loukách a na pastvinách. Kvete od května do října.
Popis: Lodyha je přímá, větvená často už od dolní části, dorůstající až 30 cm. Listy jsou téměř přisedlé, vejčité, s hluboce střiženými zuby a pokrytými četnými žláznatými chlupy. Žláznaté stopkaté chlupy nesou i listeny a kalich. Květní koruna je až 10 mm dlouhá (při odkvětu se zvětšující), bílé barvy s podélnými fialovými žilkami a žlutou skvrnou uprostřed dolního členěného pysku.
Variabilita, taxonomie: V poslední době je E. rostkoviana uváděna pod správným (a poněkud šířeji pojatým) jménem Euphrasia officinalis. V rámci tohoto druhu u nás roste široce rozšířený poddruh E. officinalis subsp. rostkoviana (viz tyto fotografie), a taxonomicky problematický typ E. officinalis subsp. picta, který postrádá žláznaté odění; tyto rostliny, vyskytující se v horských oblastech (např. v Králickém Sněžníku), vyžadují další studium. V rámci subsp. rostkoviana lze ještě vylišit dvě variety: široce rozšířená var. rostkoviana představuje pozdní, autumnální typ (kvete od července do října); horské rostliny označované provizorně jako var. monticola představují časný, aestivální typ (kvetou od května do poloviny července), oproti předchozí varietě bývají tyto rostliny méně větvené.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu (Grulich 2012) jsou horské typy E. officinalis subsp. picta a E. officinalis subsp. rostkoviana var. monticola (viz výše) řazeny mezi kriticky ohrožené taxony (C1t).
Využití: Ve staré a lidové medicíně byl světlík ceněn jako lék očních chorob, což zřejmě souviselo s dávnou doktrinou signatur (oku se podobá list rostliny). Jeho dnešní užití je spíše pověrečné.
Euphrasia rostkovianaEuphrasia rostkoviana
Fotografováno dne 24. 7. 2005 (Kynšperk nad Ohří).