Syn.: Euphrasia minima subsp. tatrae (Wettst.) Hayek, Euphrasia minima var. tatrae (Wettst.) Pawł, Euphrasia minima var. carpatica Freyn
České mená: světlík tatranský (Dostál 1989)
Slovenské mená: očianka tatranská (Goliašová et al. 1997, Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Euphrasia tatrae
Rozšírenie: Pankarpatský subendemit. Na Slovensku sa vyskytuje hojne v Tatrách, bežne v Nízkych Tatrách a vzácne v Krivánskej Malej Fatre a vo Veľkej Fatre. Staršie údaje z Babej hory neboli overené. Ďalej sa vyskytuje vo vyšších pohoriach západnej časti Východných Karpát na Ukrajine a v Rumunsku, udávaná je aj z Bulharska.
Ekológia: Rastie na plytkých, kamenistých a piesočnatých pôdach na otvorených plôškach v trávnikoch, na stabilizovanch sutiach a skalách, v subalpínskom až alpínskom stupni. Kvitne v júli až v auguste.
Euphrasia tatrae
Opis: Jednoročná bylina, 3–15(–30) cm vysoká. Byľ je jednoduchá až málo rozkonárená, bielo naspäť kučeravo chlpatá. Dolné dva páry byľových listov sú vajcovito elipsovité, na okraji s 1–3 pármi tupých až zaokrúhlených zubov. Horné byľové listy sú protistojné až striedavé, kratučko stopkaté, široko vajcovité až okrúhlasté, na okraji s 2–5 pármi tupo končistých zubov, vrcholový zub okrúhlastý, prečnieva ostatné zuby. Listene široko vajcovité, dolné s 3–6 pármi končistých, neostitých zubov. Listene aj listy najviac 2-krát (zriedkavo o čosi viac) také dlhé ako široké. Kalich je 4–5 mm dlhý, rúrka kalicha a okraje zubov štetinkato chlpaté a stopkato žliazkaté, stopky žliazok dlhé, sprehýbané, viacbunkové. Koruna 5–7 mm dlhá, rúrka krátka, pri odkvitaní len nepatrne resp. vôbec nepredĺžená. Plodom je obrátene vajcovitá tobolka, v čase zrelosti dlhšia než kalich.
Zámeny: Taxón patrí v rámci očianok do série Latifoliae Pugsley. V Tatrách do nej ešte patrí úzko endemická Euphrasia exaristata opísaná v roku 1963 Smejkalom v Červených vrchoch, kde sú známe jej jediné lokality. Okrem viacerých drobných znakov sa od E. tatrae líši za plodu zväčšeným kalichom, ktorý je zreteľne väčší ako tobolky.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku je druh zaradený do kategórie menej dotkných druhov (LC).
Euphrasia tatrae
Euphrasia tatraeEuphrasia tatrae
Euphrasia tatrae
Foto: 10. 8. 2017 (Slovensko, Vysoké a Belianske Tatry).