Syn.: Brachythecium angustirete Broth., Eurhynchium zetterstedtii Størmer
Čeleď: Brachytheciaceae Schimp. – baňatkovité
Eurhynchium angustirete
Rozšíření: V Evropě má subkontinentální rozšíření (chybí na Britských ostrovech a v nejjižnější části Evropy, ve východní Evropě po Ural, východněji rovněž chybí). Dále Turecko, Kavkaz, Altaj, Sajan, střední Čína, Tchaj-wan, Japonsko. V ČR poměrně hojný druh s těžištěm v montánních polohách, ale zasahující do nižších poloh i nad hranici lesa.
Ekologie: Roste na polostinných až stinných místech s vyšší vzdušnou vlhkostí, nejčastěji na zemi, vzácněji epiliticky na silikátových kamenech a balvanech, vzácněji skalách, epifyticky na bázích zejména listnatých stromů.
Eurhynchium angustirete

Eurhynchium angustirete

Popis: Velké nebo středně velké rostliny tvořící rozlehlé, světle nebo tmavě zelené, obvykle husté koberce. Lodyhy plazivé nebo větvemi krátce vystoupavé, se středním svazkem, nepravidelně nebo ± pravidelně jednoduše zpeřené, větve přímé nebo za sucha obloukovitě ohnuté, vzpřímené nebo poléhavé. Listy lodyžní a větevní tvarem i velikostí velmi podobné, za sucha kolmo odstálé, výrazně podélně řáskaté, ze široce srdčitě kopinaté, prakticky nesbíhavé báze rovnostranně trojúhelníkové až široce kopinaté, ± ploché nebo slabě vyduté na bázi, špička ostrá; okraje výrazně po celé délce zubaté. Žebro jednoduché, dosahující do 2/3 až 5/6 délky listu, na hřbetě vybíhající jednobuněčným trnem. Buňky ve střední části listu protáhle a úzce rombické až čárkovité, tenkostěnné, netečkované, bazální buňky kratší a širší, křídelní buňky krátce obdélníkové až zaobleně čtvercové, někdy tečkované. Buňky ve střední části listu (25–)40–70 × 5–7 µm.
Poměrně často plodné, štět 2–2,5 cm dlouhý, přímý, hladký. Tobolka asymetrická, nachýlená až vodorovná, vejčitě elipsoidní, prstenec po částech se loupající, víčko z kuželovité báze dlouze šikmo zobánkaté. Čepička kápovitá, lysá.
Záměny: Záměna možná jen s Eurhynchium strictum, které je v ČR vzácnější, protože má suboceanické rozšíření. Mikroskopicky se pozná podle vejčitě kopinatých listů s úzce kopinatou špičkou.
Eurhynchium angustirete
Eurhynchium angustirete
Fotografováno ve dnech 18. 9. 2009 (PR Štíří důl) a 13. 2. 2011 (PP Pivnice).