Syn.: Gamolepis chrysanthemoides DC.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Euryops chrysanthemoides

Rozšíření: Druh jihovýchodní Afriky, vyskytuje se v jihoafrických provinciích Eastern Cape a KwaZulu-Natal, objevuje se také v dalších provinciích východu Jihoafrické republiky, kde však již zřejmě není původní. Pěstuje se jako okrasná rostlina také v mnoha dalších částech světa, v klimaticky příhodných oblastech může i zplaňovat (např. Zimbabwe, tropická východní Afrika, jihovýchodní Austrálie, Nový Zéland, Střední Amerika aj.).

Ekologie: Roste v lesních lemech, v pobřežní křovinaté vegetaci, podél vodních toků, sekundárně se objevuje v blízkosti lidských sídel a kolem cest, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2500 m. Kvete v průběhu celého roku, nejintenzivněji od března do září.

Popis: Bohatě větvený keř dosahující výšky 50–150(–200) cm. Listy jsou střídavé, v obrysu eliptické až obvejčité, peřenolaločnaté až peřenoklané, 3,5–10 cm dlouhé a 1–3 cm široké, většinou lysé. Úbory vyrůstají jednotlivě na stopkách 5–20 cm dlouhých, dosahují průměru okolo 40 mm, zákrovních listenů je 14–15, jsou seřazeny ve 2 řadách, částečně jsou srostlé, vejčité, asi 5 mm dlouhé, lysé, jen na okraji brvité, jazykovité květy jsou samičí, žluté, liguly jsou 15–25 mm dlouhé, trubkovité květy jsou rovněž žluté. Plodem je nažka asi 5 mm dlouhá, lysá, bez chmýru.

Využití: Oblíbená okrasná rostlina, v klimatických podmínkách střední Evropy se většinou pěstuje jako letnička. V kultuře se objevuje v několika kultivarech.

Euryops chrysanthemoides
Euryops chrysanthemoides
Euryops chrysanthemoides

Fotografováno dne 26. 7. 2018 (Německo, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin).