Syn.: Amelanchier racemosa Fortune ex Lindl., Exochorda alberti Regel, Exochorda grandiflora Lindl., Exochorda korolkowii Lavallée, Exochorda tianschanica Gontsch., Spiraea grandiflora Hook.
Česká jména: hroznovec hroznatý (Mareček 1996)
Čeleď: Rosaceae – růžovité

Exochorda racemosa

Rozšíření: Středo- a východoasijský druh s nesouvislým areálem. Kromě nominátního poddruhu (na našich snímcích), který se vyskytuje ve středočínských provinciích Che-nan, Ťiang-si, Ťiang-su a Če-ťiang, jsou ve východoasijské části areálu rozlišovány ještě dva další poddruhy: Exochorda racemosa subsp. giraldii zasahuje na severu až do provincií Šen-si a Kan-su, na jihu do S’-čchuanu a provincie Chu-pej; třetí poddruh E. r. subsp. serratifolia proniká nejseverněji, najdeme jej v čínských provinciích Che-pej a Liaoning, objevuje se i na Korejském poloostrově a v ruském Přímoří. Dříve byly rozlišovány ještě samostatné druhy středoasijské (Exochorda korolkowii a E. tianschanica), které se vyskytují v horách Kyrgyzstánu, Tádžikistánu i Uzbekistánu, v současnosti jsou rostliny z této oblasti řazeny rovněž k nominátnímu poddruhu E. racemosa subsp. racemosa.
Do Evropy byl hroznovec hroznatý introdukován údajně až v roce 1849, v Čechách byl vysazen v roce 1880 na Sychrově.

Ekologie: Roste na přistíněných křovinatých stráních, na skalnatých a kamenitých svazích, v nadmořských výškách zhruba od 200 až do 2000 m. Kvete od května do června.

Popis: Opadavý keř dosahující výšky až okolo 3 m, bohatě větvený, s letorosty červenohnědými, později hnědými, lysými. Listy jsou krátce řapíkaté nebo skoro až přisedlé, eliptické až úzce obkopinaté, 3,5–6,5 cm dlouhé a 1,5–3,5 cm široké, na bázi klínovité, celokrajné (u subsp. serratifolia v horní polovině čepele pilovité), na vrcholu tupé nebo špičaté, po obou stranách lysé. Květenství je terminální, hroznovité, 6–10květé, květní stopky jsou lysé; listeny jsou kopinaté, asi 3 mm dlouhé, lysé; češule je zvonkovitá, lysá, kališních lístků je 5, jsou trojúhelníkovité, asi 2 mm dlouhé, lysé, korunní lístků je rovněž 5, jsou obvejčité, až 15 mm dlouhé a 10 mm široké, nehetnaté, na vrcholu zaokrouhlené, bílé; tyčinek je 15–20. Plodem je tobolka.

Využití: Tato v době květu velmi atraktivní dřevina je pěstována rovněž v zahradách a parcích střední Evropy, v kultuře se objevuje v několika kultivarech i křížencích. Vysazuje se na slunná či polostinná stanoviště.

Poznámka: Rod Exochorda je monotypický (POWO 2021), zahrnuje jen tento jediný druh se třemi poddruhy, které byly ve starší literatuře většinou traktovány jako samostatné druhy.

Exochorda racemosa
Exochorda racemosa
Exochorda racemosa
Exochorda racemosa
Exochorda racemosa

Fotografováno dne 26. 5. 2021 (Česko, Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).