Syn.: Sium falcaria L., Seseli falcaria (L.) Crantz, Drepanophyllum agreste Hoffm., Critamus agrestis (Hoffm.) Bess., Prionitis falcaria (L.) Dumort., Falcaria sioides (Wibel) Aschers., Falcaria rivini Host
Česká jména: sevlak srpenec (Presl 1819), tytan srpenec (Presl 1846), srpenec rolní (Sloboda 1852), srpenec Ryvinův (Opiz 1852), srpek obecný (Čelakovský 1879, Polívka 1912), srpek obyčejný (Dostál 1950), srpek obecný (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: kosolist Rivinův, srpec, stračia nožka (Reuss 1853), sŕpok obecný (Novacký 1936), kosáčik obyčajný (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Falcaria vulgaris
Rozšíření: Hranice areálu druhu vede na západě a severu od severovýchodního Španělska přes Francii, střední Evropu do jižní Skandinávie a Pobaltí, na jihu a východě od Itálie přes Balkán, jižní Rusko, Malou Asii, Irák, Afghánistán na jihozápadní Sibiř. Druhotně se druh rozšířil i ve Velké Británii a Nizozemsku, v Severní a Střední Americe a severozápadní Africe. U nás se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech.
Ekologie: Roste na travnatých a křovinatých stráních, na pastvinách a úhorech, v lemech lesů, kolem silnic i železnic, také jako plevel v polích a ve vinohradech. V temperátním pásu se objevuje většinou v nižších polohách, v meridionálních a submeridionálních oblastech spíše v horách.
Popis: Dvouletá až víceletá bylina, 40–90 cm vysoká, stonek vystoupavý nebo přímý, rozkladitě větvený. Dolní listy řapíkaté, celistvé nebo 2–3sečné, střední přisedlé, 1–2krát 3sečné, úkrojky 2–3klané, koncové úkrojky kopinaté až čárkovité, na okraji ostře pilovité, někdy srpovitě zahnuté, horní listy zmenšující se. Okolíky s obaly ze 4–8(–15) listenů a s 10–22 okolíčky, obalíčky z 4–8(–15) listenů, okolíčky s 6–12 květy. Květy drobné, bělavé, oboupohlavné a samčí, vykvétají od června do října.
Využití: Rostlina chutná hořce, dříve se používala při léčbě domácích zvířat.
Poznámka: Srpek obecný je živnou rostlinou pro brouka z čeledi tesaříkovitých Cardoria scutellata.
Falcaria vulgarisFalcaria vulgaris
Falcaria vulgarisFalcaria vulgaris
Falcaria vulgaris
Fotografováno v červnu 2005 (Hustopečská pahorkatina, Hovoranské louky).