Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Falconiformes, Falconidae
Česká jména: poštolka obecná
Anglická jména: Eurasian kestrel, Common kestrel

Falco tinnunculus, poštolka obecná
Falco tinnunculus, poštolka obecná

Rozšíření: Dravec, jehož areál se táhne celou Eurasií od Velké Británie a Portugalska na východ až po severovýchodní Sibiř a Japonsko, na severu zasahuje až na Špicberky. Vyskytuje se také v Africe, v oblasti od Maroka a Tuniska až po Jihoafrickou republiku. U nás je částečně stěhovavý, mladí jedinci tráví zimy v jižní Evropě a subsaharské Africe. Na tomto rozsáhlém území vytváří několik poddruhů.

Způsob života: Žije v různých typech biotopů, ponejvíc v otevřené krajině, často sedává na stromech u cest a sloupech nebo se třepetá nad polem či loukou s rozevřenými křídly a vějířovitě roztaženým ocasem, když vyhledává kořist. Vyhýbá se pouze rozlehlým souvislým lesům.
Loví malé obratlovce, hlavně myši, hraboše, ještěrky a menší ptáky v letu, plže a větší hmyz.
K hnízdění mnohdy využívá opuštěná hnízda vran a strak, zříceniny a věže nebo skalní výklenky. Samice snáší v dubnu do kotliny (3–)5–6(–8) vajec, která sama inkubuje 28–30 dní, samec po dobu sezení družku krmí. Pokud nesežene dost potravy, bývá snůška zničena a místo ní bývá snesena náhradní, která není tak početná. Mláďata krmí oba partneři v hnízdě 27–30 dní, potravu přináší zprvu jen samec a samice jí mláďatům rozděluje, později loví oba. Mláďata jsou závislá na svých rodičích přibližně 7–8 týdnů, dokud nezískají lovecké dovednosti.
Poštolka dospívá v roce života, dožívá se v průměru 15 let.

Popis: Tento menší dravec dosahuje délky 34–39 cm, rozpětí křídel 65–80 cm a hmotnosti 190–300 g. Obě pohlaví mají rezavý hřbet a horní část křídel, konce křídel jsou černé. Ozobí a kůže okolo oka jsou žluté, duhovka je tmavě hnědá. Zobák je břidlicově šedý, na hraně horní čelisti je ostrý černý výběžek, důležitý k usmrcení a porcování kořisti. Spodina těla je světle okrová s tmavými podélnými čárkami. Svrchní strana křídel a hřbet samce jsou rezavohnědé s černým tečkováním, hlava je šedá s úzkým černým vousem a ocas je šedý s černým koncovým pruhem, zespodu žlutohnědý. U samice je celá vrchní část rezavě hnědého těla tmavě příčně proužkovaná a hlava i ocas jsou rezavě hnědé. Spodní část těla je světlejší. Za letu je vidět černé konce křídel u obou pohlaví. Nohy jsou žlutoranžové s černými drápy.

Falco tinnunculus, poštolka obecná
Falco tinnunculus, poštolka obecná

Fotografováno ve dnech 11. 4. 2020 (Česko, Praha, Zámecký park Dolní Počernice) a 27. 4. 2020 (Praha, V Pískovně).