Syn.: Ferulago sadleri Griseb. et Schenk., Peucedanum sibiricum Waldst. et Kit. non Wild., nom illeg.
Čeľaď: Apiaceae Lindl. – miříkovité / mrkvovité
Ferula sadleriana
Rozšírenie: Panónsky endemit so značne disjunktívnym areálom. Mimoriadne vzácny druh, historicky známy iba zo siedmych lokalít: štyri v Maďarsku, jedna v Rumunsku a dve na Slovensku.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku je výskyt druhu obmedzený iba na Slovenský kras, kde sa v súčasnosti vyskytuje na dvoch plošne obmedzených lokalitách s neveľkým počtom jedincov.
Ekológia: Rastie na suchých skalnatých a kamenitých krasových stráňach, na krovinatých svahoch a lesostepiach v pahorkatinách. Vyžaduje zásadité, suché, výhrevné, humózne a kamenité pôdy.
Opis: Trváca, statná rastlina vysoká aj viac ako 150 cm. Prízemné listy (až 70 × 35 cm veľké) so širokými pošvami, 3–4× perovito zložené z čiarkovitých, jemne pílkovitých, 30 × 3 mm veľkých lístkov. Stonkové listy smerom nahor značne redukované, výrazne pošvaté, pošvy veľké, široké, nafúknuté. Súkvetie sa skladá z väčšieho počtu veľkých okolíkov s 10–20 okolíčkami, obal aj obalčeky ± chýbajú, okolíčky s 7–13 kvetmi. Kalich nepatrný, koruna žltá, plody podlhovasto elipsovité, od chrbta značne sploštené, bočné rebrá krídlaté, krídla tesne k sebe priložené, chrbtové rebrá veľmi tenké. Kvitne v júni až júli.
Ohrozenie a ochrana: Ohrozenie druhu spočíva v jeho mimoriadnej vzácnosti (malý počet lokalít aj jedincov). Najväčšie ohrozenie predstavujú introdukované muflóny, ktoré znemožňujú šírenie sa druhu a tiež sekundárna sukcesia – zapájanie sa drevín. Na Slovensku je feruľa Sadlerova zaradená medzi kriticky ohrozené (CR) a zákonom chránené druhy, prísne chránená je i v Maďarsku a Rumunsku. Zaradená aj do Berneskej konvencie a CORINE Biotopes and the Habitats Directive (92/43/EEC).
Poznámka: Jedna z najvzácnejších rastlín strednej Európy.
Ferula sadlerianaFerula sadleriana
Ferula sadleriana
Foto: 4. 7. 2006 (Slovensko, Slovenský kras).