Syn.: Festuca rigidula Steud., Festuca schimperiana A. Rich.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Festuca abyssinica
Rozšíření: Areál se rozkládá v horách tropické Afriky od Etiopie po Zimbabwe; roste rovněž v Kamerunu.
Ekologie: Součást trávníků ve stupni horských lesů a nad horní lesní hranicí, často provází humózní prostředí i horská rašeliniště. Lokality leží v nadmořské výšce 2400–4000 m.
Festuca abyssinica
Popis: Volně trsnatá vytrvalá tráva; stébla jsou přímá nebo vystoupavá, 40–100 cm vysoká. Listy jsou žlábkovité až svinuté, asi 0,5 mm v průměru, měkké, často zprohýbané, stébelné listy jsou poněkud širší, obvykle ploché. Květenství je latovité, 8–20 cm dlouhé, často stažené a s klásky přitisknutými k vřeteni; klásky jsou (2–)3–4(–7)květé, 7,8–15 mm dlouhé; plevy dosahují asi do 3/4 klásku, jsou špičaté, dolní je 1–3žilná, horní 3–5žilná; pluchy jsou podlouhlé, 5,6–9,8 mm dlouhé, pichlavě špičaté až krátce osinaté, osina může být až 5(–6,6) mm dlouhá.
Poznámka: Velmi proměnlivý druh, někteří autoři rozlišují jako samostatný druh Festuca schimperiana, který zahrnuje rostliny s delšími osinami a volnější latou; oba typy však mají stejnou anatomickou stavbu listů a na lokalitách lze nezřídka pozorovat plynulé přechody. Od většiny dalších východoafrických kostřav (např. od Festuca macrophylla) se liší mohutně vyvinutými plevami.
Festuca abyssinicaFestuca abyssinica
Festuca abyssinica
Festuca abyssinica
Festuca abyssinica
Fotografováno ve dnech 29. 10. a 7. 11. 2013 (Etiopie, Simien Mountains, Sankaber; masiv Abuna Yosef, Tadios Amba).