Syn.: Festuca duriuscula f. djurdjurae Trab., Festuca malyi Widder, Festuca micevskiana Kostad., Festuca numidica (Batt. et Trab.) Romo, Festuca ovina subsp. alpina (Suter) Hack., Festuca ovina var. alpina (Suter) Wimm. et Grab., Festuca ovina var. djurdjurae (Trab.) St.-Yves, Festuca ovina var. numidica (Trab.) St.-Yves, Festuca plicata subsp. numidica Trab., Festuca plicata subsp. numidica Batt. et Trab.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Festuca alpina
Rozšíření: Evropský horský druh, roste v Pyrenejích, v Alpách leží většina lokalit jižně od centrálního hřebene od Francie až po Slovinsko a Rakousko, v nedávné době byl zjištěn také v Západních Karpatech na Slovensku (Velká Fatra). V Itálii se vyskytuje také v centrálních Apeninách v masivu Gran Sasso. Je udáván i z Chorvatska, tamější výskyt vyžaduje potvrzení.
Ekologie: Stanovištěm jsou skalní štěrbiny a terásky s mělkou půdou v subalpínském až alpínském stupni, výhradně na vápenci nebo dolomitu. Lokality leží v nadmořských výškách 1500–3000 m. Konkurenčně velmi slabý druh.
Festuca alpina
Popis: Drobná vytrvalá trsnatá tráva vysoká 5–20 cm, tvoří jen intravaginální výhony; stébla jsou přímá, lysá a hladká. Listy výběžků jsou štětinovité, 2–9 cm dlouhé, hladké, na průřezu ve tvaru mnohoúhelníku nebo písmene V, 0,3–0,6 mm v průměru, s 3–5 cévními svazky a 3(–5) drobnými pruhy sklerenchymu; jazýček je velmi krátký; pochvy jsou papírovité, lesklé, srostlé po celé délce. Lata je 1,2–3,6 cm dlouhá, hustá, drsná; klásky jsou (2–)3–4(–5)květé, 4,1–6,4 mm dlouhé; plevy jsou šídlovité, horní je 2,7–4 mm dlouhá; pluchy jsou šídlovité, 2,8–4,3 mm dlouhé, s osinou 1,2–2,6 mm dlouhou. Plodem je nahá obilka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je tato kostřava řazena k ohroženým druhům (EN).
Poznámka: Nápadně mrňavá jemnolistá kostřava, patří do širšího okruhu druhu Festuca rupicaprina, nejblíže příbuzná je Festuca alfrediana, která se v několika poddruzích vyskytuje na Korsice, Sardinii, v Apeninách a Dinaridech.
Festuca alpina
Festuca alpina
Fotografováno dne 16. 6. 2017 (Itálie, Dolomity, Passo di Giau).