Syn.: Festuca trachyphylla (Hackel) Kraj., Festuca stricta Host
Česká jména: kostřava tuhá (Dostál 1950), kostřava drsnolistá (Kubát 2002)
Slovenská jména: kostrava tuhá (Dostál 1950)
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Festuca brevipila
Rozšíření: Původní je ve střední a subatlantské Evropě – přirozený areál sahá pravděpodobně od Beneluxu po Rakousko, ze západu na východ od Švýcarska po Česko. Díky hojnému vysévání zavlečena do zbytku Evropy, téměř celé Severní Ameriky i jinam, dnes je již v řadě případů velmi obtížné stanovit původní hranice výskytu. To je i případ České republiky, kde dnes roste roztroušeně na celém území (s výjimkou vyšších horských poloh); s velkou pravděpodobností bude původní např. na Třeboňsku nebo v Polabí.
Ekologie: Primárními stanovišti tohoto druhu jsou nezapojená místa v písčitých borech, výslunné zarostlé stráně a skály. Druh je však hojně vyséván jako součást travních směsí a většina lokalit druhu má dnes sekundární charakter – roste podél komunikací, na veřejných prostranstvích, v městských trávnících i na golfových hřištích. Ze sekundárních stanovišť má tendenci šířit se i do přirozených společenstev, je tedy většinou velmi obtížné stanovit, zda je výskyt na určitých lokalitách původní.
Festuca brevipila
Popis: Vytrvalá hustě trsnatá tráva. Stébla 20–60 cm vysoká, nahoře drsná. Pochvy listů jen dole otevřené, alespoň některé hustě pýřité. Listy štětinovité, 0,5–1 mm v průměru, chabé až mírně tuhé, drsné, zelené nebo zelenomodré, neojíněné nebo slabě ojíněné, na vnitřní straně řídce chlupaté až lysé, na průřezu ve tvaru Y, V až slabě oválné, sklerenchym tvoří nepravidelně přerušovaný prstenec. Lata 5–13 cm dlouhá, větévky drsné, klásky 6,5–7,5(–11) mm dlouhé, sivé, někdy ojíněné, pluchy často pýřité, osiny zdéli poloviny pluchy. Kvete od května do června.
Festuca brevipilaFestuca brevipila
Festuca brevipila
Záměny: Určování kostřav je obtížné, často je nutné pozorovat anatomické znaky na průřezu listu. Velmi podobná je např. kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), která má podobný tvar průřezu listu (připomínající písmeno V), ale má listy poněkud tenčí, na průřezu se třemi sklerenchymatickými provazci.
Taxonomická poznámka: Kostřava drsnolistá patří – stejně jako řada dalších druhů rodu Festuca – k taxonomicky velmi komplikovaným skupinám. Zatím není uspokojivě vyřešeno ani hodnocení variability původních populací, situaci navíc komplikuje hojný výskyt různých šlechtěných kultivarů.
Festuca brevipila
Fotografováno dne 21. 5. 2011 (Praha-Modřany).