Syn.: Festuca dominii Krajina, Festuca vaginata subsp. dominii (Krajina) Soó, Festuca vaginata subsp. mucronata (Hack.) Schwarzová
Česká jména: kostřava pochvatá Dominova (Kubát 2002), kostřava písečná Dominova (Danihelka et al. 2012)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Festuca psammophila subsp. dominii

Rozšíření: Velmi malý areál tohoto taxonu se nachází na jižní Moravě v prostoru mezi Kyjovem, Bzencem a Hodonínem, dále na Záhorské nížině na Slovensku, několik lokalit rovněž leží i na rakouské straně Pomoraví na Moravském poli.

Ekologie: Stanovištěm jsou otevřené písčiny a okraje borů, řidčeji i prosvětlené suché borové lesy na písku. Provází lehké kyselé půdy s velmi malým obsahem humusu, nesnáší konkurenci vzrůstnějších druhů.

Festuca psammophila subsp. dominii

Popis: Vytrvalá, sivá trsnatá tráva, 15–30(–70) cm vysoká; stébla jsou přímá, nejčastěji úplně hladká. Listy jsou štětinovité, svinuté, tuhé, drátovité, ojíněné, na průřezu oválné až okrouhlé, 0,7–1,2(–1,4) mm široké, s 9–11(–15) cévními svazky a nepřerušeným sklerenchymem, na vnitřní straně s 4 rýhami, na vnější straně hladké; jazýček je velmi krátký; pochvy listů tuhé, nerozpadavé. Květenství je jednostranná lata s tuhými, přímo odstálými, 2–6,5 cm dlouhými větvičkami; klásky jsou 6–7(–7,5) mm dlouhé, s 4–6 květy; dolní pleva je 1,9–3,7 mm dlouhá, horní 2,8–4,7 mm dlouhá; pluchy jsou šídlovité až vejčitě kopinaté, 3,7–4,3 mm dlouhé, lysé, osina je 0,1–0,5(–0,9) mm dlouhá. Obilky jsou 2–3 mm dlouhé.

Záměny: Taxon patří k širšímu okruhu kostřavy sivé (Festuca pallens), jehož zástupci se vyznačují tuhými, drátovitými, sivozelenými a ojíněnými listy s víceméně nepřerušeným sklerenchymem. Je diploidní, podobně jako pravá k. sivá; od dalších středoevropských kostřav, které většinou rostou na skalních stanovištích, se odlišuje velmi zkrácenými osinami. V Čechách se jí velmi podobá zejména nominátní poddruh Festuca psammophila subsp. psammophila, který má poněkud větší pluchy i osiny; v panonské nížině na Slovensku a Maďarsku roste další velmi podobný druh k. pochvatá (Festuca vaginata), která má pluchy jen 3,2–4 mm dlouhé a osiny prakticky úplně postrádá; na rozdíl od tohoto taxonu provází písky vápnité.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam ČR (2012) tento taxon hodnotí jako kriticky ohrožený (C1b). Důvodem je především omezený počet lokalit, které ohrožuje eutrofizace krajiny, podporující vzrůstnější, konkurenčně silné druhy; dalším ohrožujícím faktorem je lesní hospodářství. Na Slovensku je zákonem chráněný a v červeném seznamu klasifikovaný jako NT (Near Threatened).

Poznámka: Taxon byl popsán (na úrovni druhu) v období první republiky, a dostal jméno na počest významného českého botanika Karla Domina (1882–1953). Mělo se za to, že je příbuzný panonské kostřavě pochvaté (Festuca vaginata), k níž byl některými badateli přiřazován jako poddruh. Výsledkem nedávné analýzy znaků morfologických i molekulárně-biologických bylo zjištění, že mnohem bližším typem je k. písečná (Festuca psammophila), která roste na píscích v Čechách, Německu, Polsku a Litvě; zejména v Polsku se vyskytují populace, v nichž není možné jednotlivé rostliny spolehlivě přiřadit ani k jednomu typu. Proto byla navržena klasifikace tohoto taxonu na úrovni subspecie druhu F. psammophila.

Festuca psammophila subsp. dominii
Festuca psammophila subsp. dominii
Festuca psammophila subsp. dominii
Festuca psammophila subsp. dominiiFestuca psammophila subsp. dominii
Festuca psammophila subsp. dominii
Festuca psammophila subsp. dominii

Fotografováno ve dnech 28. 5. 2010 (Slovensko, Záhorie) a 17. 5. 2021 (Česko, Morava, Bzenec).