Syn.: Drymochloa drymeja (Mert. et W. D. J. Koch) Holub, Festuca lucorum Schur, Festuca montana var. lucorum (Schur) Porc., Poa bakuensis Litv., Poa banatica Kit., nom. inval., Poa bannatica Willd. ex Steud., nom. inval., Poa drymeja (Mert. et W. D. J. Koch) Heynh., Schedonorus montanus Opiz
Česká jména: kostřava horská (Kubát 2002)
Slovenská jména: kostrava horská (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Festuca drymeja
Rozšíření: Centrum areálu leží v horách Balkánského poloostrova, na severozápad zasahuje téměř do celého oblouku Karpat, do Rakouska a České republiky. Přesahuje i do Turecka, Zakavkazí, na Kavkaz a do severozápadního Íránu. Blízce příbuzný druh Festuca exaltata roste v jižní Itálii a na Sicílii, podobné typy i v severní Africe.
V ČR patří k druhům velmi vzácným. Bezpečně se vyskytuje pouze u Brna u Popůvek a na západním okraji Ždánského lesa u Kobeřic. Udávaný výskyt v Hostýnských vrších nebyl dosud potvrzen. Na Slovensku je tato kostřava dosti častá v severovýchodní části, na středním Slovensku jen ojediněle.
Ekologie: Obvykle provází květnaté bučiny, méně často i dubohabřiny, na flyšovém nebo krystalickém podloží, na stinných a humózních stanovištích.
Festuca drymeja
Popis: Vytrvalá, dosti statná výběžkatá tráva; stébla jsou 70–110(–150) cm vysoká. Listy jsou ploché, 5–15 mm široké, svěže zelené, měkké, oboustranně drsné, listové pochvy jsou na okraji třásnité; jazýček je 2–3 mm dlouhý, třásnitý; na bázi stébel jsou 2–3 bezčepelné listy redukované v slámově zbarvené šupinovité, podélně rozpadavé pochvy. Květenství je jednostranná lata 10–30 cm dlouhá; klásky jsou 4–6květé; plevy jsou nestejné, dolní je 2–3 mm dlouhá, horní 3–4 mm dlouhá; pluchy jsou kožovité, 4,2–5 mm dlouhé, na hřbetě zaoblené, bezosinné. Obilka je podlouhlá, drobná.
Záměny: Blízce příbuzná a podobná kostřava lesní (Festuca altissima), která roste na podobných stanovištích, se odlišuje trsnatým vzrůstem, lysými pochvami a 4–5 neroztřepenými šupinovitými pochvami na bázi stébel.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (2012) řadil tuto kostřavu ke kriticky ohroženým druhům (C1r).
Poznámka: V poslední době se prosazuje v rámci hodnocení kostřav názor, podepřený molekulárně biologickými daty, že širokolisté druhy je třeba z rodu vyřadit. V tom případě lze tento druh přesunout do rodu Schedonorus (v širším pojetí) nebo Drymochloa, pokud přijmeme pojetí ještě více atomizující.
Festuca drymeja
Festuca drymeja
Festuca drymeja
Festuca drymeja
Festuca drymeja
Fotografováno dne 12. 6. 2018 (Popůvky, údolí Augšperského potoka).