Syn.: Ficus rubra var. sechellensis Baker, Ficus sechellarum Summerh.
Čeleď: Moraceae Link – morušovité

Ficus reflexa subsp. sechellensis

Rozšíření: Endemit Seychel, vyskytuje se na všech žulových ostrovech jádra souostroví, ale i na odlehlých atolech, např. na Aldabře (zdejší populace bývá ale občas odlišována jako samostatný poddruh subsp. aldabrensis). Nominátní poddruh roste na Madagaskaru, Réunionu, Mauriciu a na Komorách.

Ekologie: Stanovištěm jsou kamenité a skalnaté svahy a žulové výchozy (glacis), případně kamenné zídky a snosy. Vystupuje do nadmořské výšky 400 m.

Ficus reflexa subsp. sechellensis

Popis: Stálezelený, bohatě větvený jednodomý keř nebo menší stromek vysoký do 10 m s četnými adventivními kořeny; borka je šedá, brázditá; při poranění roní bílé mléko. Listy jsou střídavé; řapík je až 3 cm dlouhý; čepel je podlouhlá až eliptická, až 15 cm dlouhá, kožovitá, lesklá, celokrajná, postranní žilky se odklánějí v úhlu asi 50°. Fíky jsou přisedlé, kulovité, sotva 1 cm v průměru, za zralosti žluté až červené.

Ohrožení a ochrana: Celková populace čítá kolem 10 000 jedinců a zdá se víceméně stabilní. Varující je ale zjištění, že na ostrově Mahé zřejmě jen výjimečně plodí; příčinou může být snad časté seřezávání vzrostlých jedinců.

Ficus reflexa subsp. sechellensis
Ficus reflexa subsp. sechellensis

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 10. 2. 2011 (Seychely, ostrov Cousin).