Syn.: Ficus cocculifolia Baker, Ficus comorensis Warb., Ficus damarensis Engl., Ficus integrifolia Sim, Ficus scabra Sim, Ficus trachyphylla Fenzl, Sycomorus antiquorum Gasp., Sycomorus rigida Miq., Sycomorus trachyphylla Miq.
Česká jména: fík egyptský (Hájek 1562), smokvoň egyptská (Presl 1846)
Čeleď: Moraceae Link – morušovníkovité
Ficus sycomorus
Rozšíření: Převážná část areálu leží v subsaharské Africe, kde se vyskytuje od Senegalu po Egypt a Somálsko, na jih zasahuje až do Namibie a na sever Jihoafrické republiky, také na Kapverdách a Komorském souostroví. V Asii se vyskytuje na Arabském poloostrově; původní výskyt v Izraeli, Sýrii a v Bahrajnu je nejistý. V některých oblastech je vysazován.
Ekologie: Nejčastěji roste na hranách skal a na kamenitých svazích, ale na druhé straně preferuje místa, kde je lepší dostupnost vody. Vystupuje do nadmořské výšky 1800 m.
Ficus sycomorus
Popis: Statný opadavý strom, dorůstá 20–30 m; kmen může mít v průměru až 3,5 m a bývá opatřen kořenovými náběhy, borka je šedavá, letorosty jsou hnědé, krátce pýřité, s přimíšenými dlouhými chlupy, latex je mléčně zabarvený. Listy jsou střídavé, řapíkaté, vejčité až téměř okrouhlé, jen vzácně laločnaté, 3–14 cm dlouhé a 2,5–11 cm široké, drsné nebo hladké, na bázi uťaté nebo srdčité, celokrajné nebo chobotnaté, na vrcholu většinou tupě špičaté. Fíky vyrůstají v bezlistých latovitých útvarech ze staršího dřeva větví nebo přímo z kmene, jejich stopky jsou 0,5–2,5 cm dlouhé, jednotlivé fíky jsou obvejcovité nebo téměř kulovité, o průměru (1,5–)2–3 cm, chlupaté až plstnaté, ve zralosti žlutavé až načervenalé, v ústí jsou patrné kratičké listeny.
Využití: Na vodu nepříliš náročný strom s velkou korunou, často se vysazuje, aby poskytoval stín, ale také plody jsou považovány za chutné ovoce. Navíc jde o kultovní rostlinu starých Egypťanů a Izraelitů, za posvátný strom jej mají i afričtí Kikujové. Ve starověkém Egyptě z něj byly údajně vyráběny i rakve pro mumie.
Poznámka: Pohlavní rozmnožování umožňuje pouze vosička Ceratosolen arabicus; ačkoli v Egyptě a na Blízkém východě v současnosti již nežije (a rostlina se zde tedy nemůže množit semeny), nepochybuje se, že dříve zde žila a podílela se na opylování těchto stromů.
Ficus sycomorus
Ficus sycomorus
Fotografoval Antonín Reiter, ve dnech 26. a 30. 3. 2012 (Omán, wádí Hinnah a Hagarir).