Zobrazit místo Fidžijská provincie na větší mapě

Ostrovní území v Tichém oceánu zahrnuje souostroví Fidži, Samou, Tonga, Niue, Futuna a přilehlé menší ostrůvky. Hlavní ostrovy Fidži mají předprvohorní jádro, ale většina ostrovů je budována mladými vulkanickými horninami; jen některé tonžské ostrovy jsou ploché, tvořené jen korálovými vápenci. Klima je tropické, s nevelkými rozdíly teplot a srážek v průběhu roku, na jaře občas přichází monzun.
Fidžijská provincie
Vegetaci tvoří druhově bohaté deštné pralesy s bohatou diverzitou lián a epifytů. Výše jsou nižší mlžné lesy přecházející až do křovin s účastí četných kapradin; zajímavostí je i endemická borůvka Vaccinium whitmeei. Na závětrných svazích vznikla s pomocí požárů xerofilní vegetace poněkud připomínající savanu s účastí statnějších trav z rodu Miscanthus; do současnosti ji podpořily lidské aktivity.
Fidžijská provincie
Flóra je bohatá a má reliktní charakter. Je zde zastoupena jedna endemická čeleď (Degeneriaceae), i více jak 10 endemických rodů, na druhové úrovni dosahuje endemismus asi 70 %. Bohatě jsou zastoupeny např. palmy (Arecaceae) a mořenovité (Rubiaceae), avšak flóru tvoří druhy z mnoha tropických čeledí. Nejvíce jsou zastoupeny paleotropické elementy s návazností na Novou Guineu a potažmo jihovýchodní Asii, zastoupeny jsou zde i třetihorní relikty, zřejmě gondwanského původu; kromě jmenovaného rodu Degeneria např. i jehličnany z rodu Agathis.
Fidžijská provincie
Na BOTANY.cz zastupují květenu Fidžijské provincie například tyto druhy:

Sousedící floristické provincie:

Fidžijská provincie
Fotografoval Jiří Nevěřil.