Syn.: Filago germanica var. virescens W. et Gr., Filago apiculata G. E. Sm. ex Bab., Gifola apiculata (G. E. Sm. ex Bab.) Chrtek et Holub
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Filago lutescens
Rozšíření: Převážně západní a střední Evropa (nominátní poddruh), v Portugalsku a Makaronésii se vyskytuje F. l. subsp. atlantica. V České republice rostl v minulosti vzácně až roztroušeně v termofytiku a v teplejších oblastech mezofytika. Později značně ustoupil v důsledku intenzifikace zemědělství, dnes je na většině území velmi vzácný. V posledních letech byl druh nalezen na řadě nových lokalit, je tedy možné, že se opět začíná šířit.
Ekologie: Roste na okrajích cest a polí, na úhorech, náspech, pastvinách a ve světlých borových lesích. Vyhledává místa s nezapojenou vegetací na půdách chudých na humus. Kvete od června do září.
Popis: Jednoletá, žlutavě plstnatě chlupatá bylina. Lodyha 5–30 cm vysoká, přímá, na bázi často s několika vystoupavými větvemi. Listy obkopinaté až podlouhle kopisťovité, zúženou bází přisedlé, obvykle žlutavě šedoplstnaté, někdy i olysalé. Úbory 4–6 mm dlouhé, po 10–25 v hustých kulovitých klubíčkách uspořádaných do vrcholičnatého květenství. Zákrovní listeny za plodu vzpřímené. Střední zákrovní listeny s osinkatou špičkou, před rozkvětem často červeně zbarvenou, bohatě vlnatě až plstnatě chlupaté, jen na bázi lysé, zřetelně kýlnaté. Nažky 0,6–0,8 mm dlouhé, s chmýrem cca 3 mm dlouhým.
Filago lutescensFilago lutescens
Filago lutescensFilago lutescens
Záměny: Bělolist obecný (Filago vulgaris) má užší listy, hustší klubíčka květů, střední zákrovní listeny jsou jen na malé ploše řídce chlupaté. Bělolist rolní (Filago arvensis) a bělolist nejmenší (Filago minima) mají střední zákrovní listeny tupé a úbory v řidších klubíčkách.
Ohrožení a ochrana: Druh je v Červeném seznamu uveden jako silně ohrožený (C2b). Zákonem je chráněn jako kriticky ohrožený (§1), přičemž je zajímavé, že ještě daleko vzácnější bělolist obecný (Filago vulgaris) do vyhlášky zařazen nebyl. Na Slovensku je zařazen k druhům nedostatečně dokumenovaným (DD), také zde je chráněn zákonem (§).
Filago lutescens
Fotografováno dne 9. 7. 2010 (Přešticko, Maškrov).