Zobrazit místo Filipínská provincie na větší mapě

Filipínská provincie Malesijské oblasti Paleotropis zahrnuje téměř všechny ostrovy, na kterých se rozkládá stát Filipíny, s výjimkou ostrova Palawan, ostrůvků Calamian a jižního křídla souostroví Sulu.

Filipínská provincie

Jde o 10 větších a několik tisíc malých ostrovů; z nich některé jsou kontinentálního původu, jiné jsou sopečné. Vulkanická aktivita je ovšem charakteristická pro celou provincii. Mnohé ostrovy jsou značně vysoké, nejvyšší dosažené výšky se blíží 3000 m n. m. Na několika místech jsou ostrovy pokryty vyzvednutými sedimentárním vápenci korálového původu.

Filipínská provincie

Klima provincie je tropické teplé, ovlivňované monzuny i pasáty; na západě je zřetelná sezónní dynamika srážek (zima a jaro suché, léto a podzim vlhké), na východě jsou srážky víceméně kontinuální. Výrazně odlišné je klima centrálních částí velkých ostrovů, kde jsou velké rozdíly mezi dnem i nocí a v zimním období zde teploty silně poklesají.

Filipínská provincie

Vegetaci Filipín v nižších polohách tvoří tropický deštný les malesijského typu, v jehož pestré druhové skladbě dřevin mají početné zastoupení dvojkřídláčovité (Dipterocarpaceae). Tyto lesy se vyznačují bohatstvím lián a epifytů. Výše jsou lesy se zastoupením druhů rodu Lithocarpus (Fagaceae), druhů rodu Celtis (Cannabaceae), Neolitsea (Lauraceae) a dalších, a ještě výše bory s dominantní Pinus insularis. V nejvyšších polohách jsou mlžné lesy s noholisty (Podocarpus), tisem Taxus wallichiana a stromovými kapradinami z rodu Cyathea, v jejichž podrostu jsou např. pěnišníky (Rhododendron), nejvýše je alpinská keříčková vegetace s převahou holarktického elementu.

Filipínská provincie

Květena Filipín je velmi bohatá, udává se odtud asi 7600 druhů a endemismus dosahuje značného stupně, na druhové úrovni asi 75 %, endemických rodů je asi 35. Charakteristická je vysoká diverzita palem (Arecaceae), kterých je odtud známo téměř 130 druhů, z dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae) zde bylo zjištěno kolem 50 druhů. Převahu flóry tvoří malesijský element, ke kterému patří také např. karnivorní láčkovky (Nepenthes) a druhy rodu Rafflesia (Rafflesiaceae). Zejména v horách se však uplatňují i druhy holarktické, které mají blízko k flóře Tchaj-wanu, Japonska a Číny. K nim patří např. borovice Pinus insularis a zástupci bukovitých (Fagaceae). Naproti tomu vliv Austrálie nebo Holantarctis je slabý, k prvnímu lze přičíst snad kapinici Acacia confusa, k druhému druhy rodu Podocarpus nebo Tasmannia piperita (Winteraceae).

Filipínská oblast

Původní flóru Filipínské provincie na BOTANY.cz zastupují:

O floristický průzkum provincie se v minulosti zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Filipínská provincie

Fotografovali Pavlína Zahradníková a Michal Peška.