První letošní prosincová půlnoc ukončila první kolo 4. ročníku soutěže O nejlepší botanickou ilustraci. V tomto roce jsme dostali k posouzení práce 18 autorů ze šesti zemí.
V následujících týdnech bude následovat hodnocení přihlášených ilustrací odbornou porotou. Jejími členy jsou zástupci všech institucí, které akci organizují. Kromě členů Přírodovědné společnosti a redakce internetového magazínu BOTANY.cz to budou také pracovníci Botanické zahrady hlavního města Prahy, Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a nakladatelství Granit, B4U Publishing a Botany Media. Členkou poroty bude také Anna Skoumalová-Hadačová, ilustrátorka akademického vydání Květeny České republiky.

V letošní soutěži se tedy o přízeň poroty ucházejí:

Slavnostní vyhlášení vítězů letošní soutěže se uskuteční dne 22. 6. 2014, ve skleníku Fata Morgana Botanické zahrady hlavního města Prahy. Od 3. do 22. 6. 2014 se bude ve skleníku Fata Morgana konat také výstava všech soutěžních prací.

Během všech čtyř ročníků soutěže se do tohoto ilustrátorského klání zapojilo celkem 73 amatérských i profesionálních výtvarníků z Česka, Slovenska, Itálie, Maďarska, Keni, Ukrajiny a Velké Británie. Řada z nich se soutěže zúčastnila opakovaně, mnozí z nich dokonce navázali mezi sebou přátelské kontakty. Je jistě báječné, že tento zástup příznivců botanické ilustrace vzešel právě z této soutěže.
Fata