Zahradu Finca la Isla najdete na severním okraji drobné kostarické vesnice Puerto Viejo de Talamanca, která je jedním z turistických center na karibském pobřeží. Rozkládá se na povlovných kopečcích pár set metrů od pláže.
Finca La Isla
Zahrada byla založena na místě opuštěné kakaové plantáže (skupinky kakaovníku Theobroma cacao tu ještě porůznu najdeme) v roce 1987. Má rozlohu několik hektarů a mírně se svažuje k východu. Je vedlejším zařízením permakulturní farmy, kde se pěstuje na prodej černý pepř, ovoce a okrasné rostliny, a je zaměřena především na tropické užitkové stromy; v recepci nebo přímo v zahradě můžete řadu z jejich plodů ochutnat.
Finca La Isla
Zahrada je rozdělena veřejnou cestou na dvě části. Výše položená část západní zahrady je porostlá vlhkým pralesem, její níže položená část, stejně jako menší východní zahrada, jsou volnější plochy porostlé jednotlivými ovocnými stromy nebo jejich skupinami. Tato hlavní část má podobu málo udržovaného ovocného sadu, zčásti zpřístupněného vyšlapanými stezkami, většinou dobře prostupného a bez podrostu.
Finca La Isla
Hned za recepcí a domem jsou stíniště s mnoha druhy broméliovitých rostlin a dalšími zajímavostmi, jako třeba keři oreláníku barvířského (Bixa orellana) nebo „kráčející“ palmou Socratea exorrhiza. Dál sestupujeme pěšinou tmavým pralesem s mnoha epifyty (bromélie, árónovité, kapradiny, vranečky aj.) a skupinkami zázvorníkovitých v podrostu. Vyjdeme na světlinu s mnoha ovocnými stromy – třeba rambutanem (Nephelium lappaceum) s čerstvě napadanými výbornými plody, mezi mnoha jinými plodinami nechybí liči čínské (Litchi chinensis), ananas (Ananas comosus), ylang-ylang (Cananga odorata) nebo citrusovitý kumkvát (Fortunella margarita). Pod cestou nás zaujaly mimo řady jiných skupinky stromů araza (Eugenia stipitata) s množstvím žlutých kulovitých plodů, mangostany (Garcinia mangostana), více druhů chlebovníků (např. Artocarpus heterophyllus a A. integer) nebo zapota (Manilkara zapota).
Finca La Isla
Přes svoje ne vědecké vedení je zahrada zajímavá, pohromadě tu najdete opravdu velké množství tropických užitkových dřevin, narazíte ale i na řadu pozoruhodných makromycet a členovců, zaručeně i na pralesničky a gekony a nerušeně tu můžete strávit několik příjemných hodin.
Finca La Isla
Fotografováno dne 21. 11. 2011.