Syn.: Cupresstellata patagonica (Hook. f. ex Lindl.) J. Nelson, Fitzroya patagonica Hook. f. ex Lindl., Libocedrus cupressoides (Molina) Kuntze, Pinus cupressoides Molina
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité

Fitzroya cupressoides
Rozšíření: Jihozápad Jižní Ameriky – střední Chile (region Los Lagos) a přilehlé pohraniční oblasti západopatagonské části Argentiny (provincie Chubut, Neuquen, Rio Negro). Monotypický rod.
Ekologie: Druh charakteristický pro valdivianské lesy, vyskytuje se v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1400 m. Klima je zde mírné s dostatkem srážek a mírnými zimami, minimální teploty zřídka dosahují bodu mrazu. Vytváří čisté porosty.
Fitzroya cupressoides
Popis: Jednodomý nebo i dvoudomý stálezelený strom s kuželovitou až sloupovitou korunou, až 45(–60) m vysoký. Kmen je přímý, borka načervenalá, odlupující se v pásech, větve rostou horizontálně nebo jsou i převislé. Jehlice vyrůstají v přeslenech po třech, jsou čárkovité až úzce kopinaté, odstálé, až 3,5 mm dlouhé, nepatrně zakřivené, se 2 bílými proužky. Jednotlivé samčí šištice vyrůstají z paždí jehlic, samičí šištice jsou složeny z trojčetných přeslenů plodolistů. Semena jsou 2–3 mm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: V minulosti byl tento strom intenzivně a nezodpovědně těžen. Dnes je chráněn federálními zákony Chile, na jeho ochranu bylo vytvořeno několik chráněných území. Podle IUCN je druh zařazen mezi ohrožené druhy (EN), je uveden také v seznamu rostlin chráněných mezinárodní úmluvou o obchodu s ohroženými druhy CITES.
Využití: Červenohnědé dřevo je lehké, odolné, snadno opracovatelné, v minulosti se používalo k výrobě nábytku, šindelů i stožárů. Vzhledem ke vzácnosti druhu se již dnes jeho dřevo průmyslově nevyužívá.
Poznámka: Podobně jako u ostatních druhů čeledi cypřišovitých (Cupressaceae) dožívá se i tento druh vysokého věku. Stáří nejstaršího exempláře bylo určeno na 3622 let, jednalo se tedy po Pinus longaeva o druhý nejstarší strom na světě. Je také nejvyšším stromem Jižní Ameriky s průměrnou výškou 40–60 m, výjimečně až 70 m.

Fitzroya cupressoides
Fitzroya cupressoides

Fotografovaný exemplář pochází z kultury.