Eduard Formánek se narodil dne 7. 4. 1845 v Klatovech, zemřel 9. 8. 1900 v Dafni u řecké Soluně. Český botanik, věnoval se především flóře Moravy a Slezska.

Formánek

Studoval filozofii v Praze, v roce 1868 dosáhl doktorátu z filozofie. Působil na gymnáziu v Litomyšli a pak ve Vidnavě. V roce 1873 byl jmenován profesorem na českém gymnáziu v Brně, kde vyučoval přírodopis, matematiku a fyziku. Krom vyučování se horlivě zabýval terénní botanikou, především ho upoutala květena Moravy a rakouské části Slezska.
Avšak byl také významným badatelem flóry Balkánského poloostrova, zamýšlel vydat Květenu Makedonie. Od roku 1887 tuto oblast vždy o prázdninách pravidelně navštěvoval. Právě při jedné z cest na Balkán také zemřel. Údaje o nových balkánských taxonech (údajně jich bylo 140) uveřejnil v časopisu Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn (vycházel v letech 1863–1937, publikoval v něm např. i G. Mendel). Po jeho smrti byla údajně jeho pozůstalost darována Františkovu muzeu v Brně.
Jeho zásadním dílem je dvoudílná Květena Moravy a rakouského Slezska, kterou vydal vlastním nákladem v Brně v letech 1887 a 1892.

FormánekFormánek

Formánkovo jméno se v literatuře uvádí ve tvaru FORMÁNEK a je uvedeno například u Acer radujaensis, Alyssum rhodopense, Gentiana serbica, Gymnadenia rhodopea, Hypericum borbasii, Hypochaeris macedonica, Onosma macedonica a dalších.
Druhové jméno po něm má balkánský Dianthus formanekii Borbás ex Formánek nebo také Onobrychis formaneki Heldr. ex Formánek a Verbascum formanekii Borbás ex Formánek.
Z jeho sběru na makedonské hoře Pelister byl v roce 1889 popsán balkánský endemit Trifolium velenovskyi Vandas.
„…V době, kdy všickni vzdělaní národové o vědu botanickou, již mezi vědami přírodními zajisté důležité a čestné místo přísluší, největší péči mají, v době, ve které i jednotlivé kraje svou zvláštní „Květenou“ se honosí, pociťuje se již citelně nedostatek knihy české, která by samostatně pojednávala o rostlinách na Moravě a ve Slezsku se vyskytujících…“ – E. Formánek, Květena Moravy…, I. díl, Předmluva.