Česká jména: forsythie (Polívka 1912), zlatice (Nauman 1946), forsythie prostřední (Dostál 1950), zlatice (Dostál 1989), zlatice prostřední, forsytie (Kubát 2002)
Slovenská jména: forsythia prostredná (Dostál 1950), zlatovka prostredná (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Oleaceae Hoffmanns. et Link – olivovníkovité
Forsythia ×intermedia
Rozšíření: Druh vznikl křížením čínských zlatic Forsythia suspensa (zlatice převislá) a Forsythia viridissima (zlatice zelená). V kultuře byla zlatice prostřední poprvé zaznamenána v r. 1878, u nás poprvé vysazena r. 1910 v parku v Průhonicích. Dnes na našem území hojně pěstována v parcích, zahradách i na sídlištích, nejčastěji ve středních Čechách a na jižní Moravě.
Ekologie: Zlatice je nenáročný mrazuvzdorný keř, nejlépe se jí daří na světlém stanovišti, na vlhčí půdě bohaté na živiny. Nemá ráda příliš suchou a vápnitou půdu.
Forsythia ×intermedia
Popis: Opadavý keř 2–3 m vysoký se vzpřímenými později obloukovitě převislými větvemi. Letorosty s přehrádkovanou dření, v uzlinách s plnou dření, starší větve duté, s výraznými lenticelami. Listy vstřícné, vejčitě kopinaté až kopinaté, 5–12 cm dlouhé, jednoduché, jen ojediněle na dlouhých letorostech trojklanné, na okraji pilovité, v dolní 1/3 celokrajné. Květy po 2–3 v úžlabí listů. Koruna 4četná, 2,5–3,5 cm v průměru, sytě žlutá, korunní cípy podlouhlé. Tyčinky 2, pestík s dvoulaločnou bliznou. Kvete před olistěním v březnu až v dubnu, rostliny jsou v tuto dobu bohatě obsypané žlutými květy.
Forsythia ×intermedia
Záměny: Poněkud méně často, zejména na severní a jižní Moravě, se pěstuje rodičovský druh zlatice převislá (Forsythia suspensa). Liší se dutými letorosty (i u zlatice převislé však mohou být odrostlejší letorosty duté!), listy na delších letorostech jsou obvykle trojklanné až trojčetné (u zlatice prostřední jen ojediněle).
Forsythia ×intermediaForsythia ×intermedia
Forsythia ×intermedia
Využití: Obecně pěstovaný druh, nejpopulárnější a nejrozšířenější „zlatý déšť“, dnes nabízený v celé řadě kultivarů. Dobře se mu daří i v městském prostředí, je proto jedním z nejběžnějších keřů pěstovaných na sídlištích. V brzkém jaru je nepřehlédnutelný, po odkvětu a olistění naopak velmi nenápadný. Množí se řízkováním nebo hřížením.
Poznámky: Pod lidovým označením „zlatý déšť“ je znám také nepříbuzný štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides).
Jméno rodu Forsythia je odvozeno od jména britského botanika Williama Forsytha.
Forsythia ×intermedia
Fotografováno dne 15. 3. 2008, 19. 3. 2008, 1. 5. 2010 a 3. 5. 2010 (Praha, Modřany).