Necítím se příliš povolán k probírání tohoto velmi obšírného a náročného tématu, ale přesto bych se pokusil shrnout základní pravidla, která byste alespoň trošičku měli dodržovat, aby vaše fotografie vypadaly k světu.

Na internetu najdete spoustu studií a odborných článků o kompozici (velmi často vysoce kvalitních), jeden z nejlepších si můžete přečíst zde. Mým cílem bylo soustředit se na fotografování květin.
Fotografovat květiny – a ještě navíc k dokumentačním účelům – je celkem obtížné, protože velmi často potřebujete dostat do záběru maximální množství informací, a to samozřejmě tak, aby byly velmi dobře viditelné. Ale i tato problematika se dá elegantně vyřešit. Zvláště když pořízenou fotku můžete elegantně upravit a ořezat v počítači.

Prvním a základním pravidlem by mělo být, že člověk by měl fotit tak, jak svět vidí a jak ho cítí. Žádná sebelepší pravidla pilně nastudovaná vám nepomohou, pokud se nad záběrem nezamyslíte a nepředstavíte si, jak bude v konečné fázi vypadat jako fotografie.

  Při komponování fotografie byste neměli zapomenout na:

 • pravidlo, že do geometrického středu raději nebudeme centrovat
 • pravidlo zlatého středu
 • pravidlo třetin
 • pravidlo souladu a harmonie (a nejen barev)
 • pravidlo linií a diagonály
 • pravidlo vyváženosti
 • pravidlo rytmu
 • pravidlo jednoduchosti
 • pravidlo dominantnosti a podřízenosti
 • pravidlo práce s hloubkou ostrosti
 • pravidlo soudržnosti
 • pravidlo hledání kontrastu
 • pravidlo správného úhlu pohledu
 • pravidlo řezat a řezat a řezat

Pravidlo – do geometrického středu raději ne

Na střed

Geometrický střed není zrovna optimálním místem pro umístění hlavního objektu naší fotografie.
Na střed

Pravidlo zlatého středu

Zlatý střed

Nerad bych se rozepisoval o tom, co zlatý střed je. Najdeme jej tak, že vedeme diagonálu v obdélníku a na ni vztyčíme kolmici z protilehlého rohu obdélníka. Podle studií je tento bod prvním bodem, kterého si lidské oko všímá. Pokud umístíme hlavní objekt do tohoto bodu, měl by okamžitě člověka zaujmout – a o to nám přece jde.
Zlatý střed
Zlatý střed

Pravidlo třetin

Pravidlo třetin

Používá se, pokud máte na fotografii horizont nebo horizontální linii (resp. vertikály).
Třetiny

No a příště o dalších „pravidlech“.
Za domácí úkol si zkuste udělat ořez vlastní fotografie tak, abyste měli květ na geometrickém středu a pak na zlatém středu a posuďte sami, co se vám bude líbit víc.