Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Passeriformes, Ploceidae
Syn.: Loxia madagascariensis Linnaeus, 1766
Česká jména: snovatec madagaskarský
Anglická jména: Red fody, Madagascar red fody

Foudia madagascariensis, snovatec madagaskarský
Foudia madagascariensis, snovatec madagaskarský

Rozšíření: Endemit Madagaskaru, rozšířený po celém ostrově. Byl vysazen i na Komorské ostrovy, Maskarény, Čagoské ostrovy a Seychely, byl zaznamenán také v oblasti atlantických ostrovů Svaté Heleny a Ascension a na ostrově Tristan da Cunha, je uváděn i z Bahrajnu.

Způsob života: Žije v lemech a na mýtinách vlhkých i suchých tropických lesů, v křovinách, objevuje se také v zahradách a v blízkosti lidských sídel, v okolí rýžových polí.
Živí se především semeny rostlin, ale i jejich plody a hmyzem.
Hnízdí ve volněji uspořádaných koloniích, přičemž hnízdo splétá samec. Používá k tomu kousky trávy, kořínky a další částí rostlin a hnízdo připevňuje do rákosin, vysokých travin, k vrcholkům větví keřů a stromů či na vřetena palmových listů. Samice v jedné snůšce klade obvykle 2–4 vejce, mláďata se líhnou po 11–14 dnech, následně je krmí oba rodiče.

Popis: Pták z řádu pěvců a čeledi snovačovitých, který je až 13 cm dlouhý, dosahuje hmotnosti 14–19 g. Samci jsou zářivě karmínově červení s černými znaky u očí, jejich křídla i ocas jsou olivově hnědé až černohnědé. Samice je zbarvena podstatně méně nápadně, na hřbetě je olivově hnědá, na spodní části těla šedohnědá.

Ohrožení a ochrana: Na Madagaskaru je považován v oblastech s rýžovými poli za škůdce, vesničané tedy ptáky plaší a ničí jejich hnízda. Přesto však jeho populace výrazněji ohrožena není, Červený seznam IUCN (2018) jej z hlediska ohrožení řadí k druhům méně dotčeným (LC).

Poznámka: Mnoho druhů snovačovitých ptáků bylo kdysi dováženo do Evropy, jejich chov je totiž poměrně snadný, ptáci jsou pestře zbarvení, nenároční a snadno ochočitelní, dobře se také rozmnožují.

Foudia madagascariensis, snovatec madagaskarský
Foudia madagascariensis, snovatec madagaskarský
Foudia madagascariensis, snovatec madagaskarský
Foudia madagascariensis, snovatec madagaskarský

Fotografováno dne 12. 9. 2019 (Rakousko, Vídeň, Schönbrunn, Wüstenhaus).