Syn.: Fragaria elatior (Thuill.) Ehrh., Fragaria muricata Mill., Fragaria reversa Kit., Fragaria vesca var. elatior Thuill., Fragaria vesca var. pratensis Ait., Potentilla moschata (Duchesne) Prantl
Česká jména: jahodník vyšší, truskavec (Domin et Podpěra 1928), jahodník truskavec (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: jahoda drúzgavicová (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Fragaria moschata
Rozšíření: Středo- a východoevropský druh. Tuto oblast přesahuje na západě až do střední Francie a Anglie, na severu do jižní Skandinávie, na jihu do Apenin a na sever Balkánského poloostrova, na východě zasahuje i na západní Sibiř, dokonce až k hornímu toku Jeniseje. Vyskytuje se rovněž na Kavkaze. U nás roste v celém území roztroušeně až hojně s těžištěm rozšíření v termofytiku a mezofytiku, odkud zasahuje i do nižších poloh oreofytika.
Ekologie: Křoviny, světlé lesy, křovinaté stráně, příkopy, travnaté lesní lemy, paseky. Převážně na humózních, čerstvých až suchých, mírně kyselých až alkalických, minerálně středních až velmi silných půdách. Kvete od května do července.
Fragaria moschata
Popis: Vytrvalá bylina se silným oddenkem se zbytky odumřelých listů a palistů. Lodyha je přímá, 20–25 cm vysoká, delší než řapíkaté listy, po celé délce rovnovážně odstále chlupatá. Listy rostou v mohutné přízemní růžici, jsou trojčetné, dlouze řapíkaté, palisty jsou velké. Z paždí listů vyrůstají sympodiálně se větvící výhonky nebo výhonky chybějí. Lístky jsou hrubě pilovitě zubaté, postranní nesouměrné. Květní stopky jsou až 5 cm dlouhé, s oděním jako lodyhy, květy jsou morfologicky oboupohlavné, fyziologicky jednopohlavné, v bohatých okolíkovitých vrcholících. Lístky kalíšku jsou kratší než kalich, kališní lístky za plodu odstávající až nazpět ohnuté, korunní lístky jsou čistě bílé, vzájemně se nepatrně překrývající. Jahody jsou kuželovité, špatně oddělitelné od kalicha a jen na osluněné straně červené. Nažky jsou nestejnoměrně vyvinuté, do povrchu jahody ponořené.
Záměny: Jahodník trávnice (Fragaria viridis) se liší kališními lístky přitisklými k jahodě a jednoduchým nebo úplně chybějícím listenem, jahodník obecný (Fragaria vesca) přitiskle chlupatými květními stopkami a jahodami červenými po celém obvodu.
Fragaria moschataFragaria moschata
Fragaria moschata
Fragaria moschata
Fragaria moschata
Fotografováno dne 6. 6. 2013 (Praha).