Syn.: Calycomelia americana (L.) Kostel., Ornanthes americana (L.) Raf., Ornus americana (L.) Bosc
Česká jména: jasan americký (Slavík 1997)
Slovenská jména: jaseň americký (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Oleaceae Hoffmans et Link. – olivovníkovité

Fraxinus americana

Rozšíření: Druh východu Severní Ameriky, vyskytuje se v oblasti táhnoucí se od jihovýchodní Kanady až po pobřeží Mexického zálivu, na západě zasahuje až do Oklahomy a východního Texasu, na jih Floridy již neproniká. Do Evropy se dostal tento druh údajně v roce 1724, nejstarší známý záznam o jeho introdukci u nás pochází už z roku 1776, je uveden v soupisu rostlin pěstovaných v botanické zahradě na Smíchově.

Ekologie: Ve své domovině roste v listnatých lesích, na stanovištích vlhkých a půdách bohatých, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1050 m.

Popis: Dvoudomý opadavý strom, 20–35 m vysoký, s kmenem přímým, až přes 100 cm v průměru a borkou šedou až hnědou, hluboce brázditou. Letorosty jsou nejprve pýřité, záhy olysalé. Listy jsou vstřícné, 20–30 cm dlouhé, lichozpeřené, 2–4jařmé, řapíčky lístků jsou nekřídlaté, lístky jsou 6–15 cm dlouhé a 3–7,5 cm široké, skoro celokrajné nebo jen mělce vroubkovaně pilovité, na líci zelené, lysé, na rubu bělavé, papilózní. Květenství je latnaté, květy jsou bezkorunné. Plodem je nažka, 25–65 mm dlouhá a 6–12 mm široká, s vytrvávajícím kalichem, křídlo sahá zhruba do čtvrtiny semenného pouzdra.

Záměny: Od podobného a rovněž v Evropě vysazovaného severoamerického jasanu pensylvánského (Fraxinus pennsylvanica) se poměrně snadno odliší bělavým rubem listů, které jsou navíc po okraji podstatně méně pilovité, jejich řapíčky zároveň postrádají pro jasan pensylvánský příznačná úzká křídla.

Využití: Jeho dřevo je pevné a odolné, používá se v truhlářství, rovněž při výrobě baseballových pálek, luků i kytar.

Ohrožení a ochrana: Historicky rostl tento druh na rozsáhlém území, větší areál měl z amerických druhů jasanů už jen Fraxinus pennsylvanica, avšak ani ve východoamerických lesích nikdy nebyl dominantním druhem. V současnosti jsou jeho porosty ničeny invazivním druhem brouka Agrilus planipennis (Buprestidae), který se do Ameriky dostal z východní Asie. Devastace jasanových porostů je tu v současnosti značná, proto Červený seznam IUCN (2017) zařadil jasan americký ke kriticky ohroženým druhům (CR).

Fraxinus americana
Fraxinus americana
Fraxinus americana
Fraxinus americana

Fotografováno dne 12. 9. 2019 (Rakousko, Vídeň, Schönbrunn, Botanischer Garten).