Syn.: Ornus europaea Pers.
Čeleď: Oleaceae Hoffmanns. et Link – olivovníkovité
Fraxinus ornus
Rozšíření: Jižní a jihovýchodní Evropa, od Korsiky a Sardinie po Balkánský poloostrov až do Malé Asie. Severní hranice rozšíření zasahuje na jih Slovenska. Izolovaně ve Španělsku. Byl zavlečen do Argentiny. V ČR pouze druhotně, v SR se vyskytuje v Kováčovských kopcích, Slovenském krasu a v pahorkatinách východního Slovenska.
Ekologie: Světlomilný druh, v mládí snášející slabý zástin. Vydrží extrémní nedostatek vláhy a snese vysychající skalnaté podklady s nepatrnou vrstvou zeminy. Je náročný na živnost půdy a dává přednost bazickým podkladům, jeho optimum je na vápencích. Na Slovensku roste v teplomilných doubravách, lesních světlinách a výslunných kamenitých svazích ve společenstvech svazu Quercion pubescenti-petraeae. V chladných oblastech vymrzá. Kvete v dubnu až květnu.
Popis: Strom 6-15 m vysoký, na extrémních stanovištích pouze keř. Kořenový systém panohový. Kmen 20-30 cm v průměru, borka hladká, šedá, ve stáří brázditá. Letorosty šedozelené, oblé, lysé nebo jen v blízkosti pupenů jemně pýřité, listové jizvy půlměsícovité. Pupeny světle hnědé až šedě fialové, plstnaté; boční pupeny vstřícné, kulovité kryté 2 šupinami, koncový větší, kuželovitý, krytý 4 šupinami. Listy lichozpeřené, 2-4jařmé, 12-20 cm dlouhé; lístky eliptické, 3-8 cm dlouhé, 1,5-4 cm široké, mělce pilovité. Prostřední žilka na rubu hnědavě pýřitá. Květy v bohatých, 7-15 cm dlouhých koncových latách. Jednotlivé květy převážně oboupohlavné, kalich 4četný, korunní lístky 4, čárkovitě podlouhlé, bílé, vonné. Křídlaté nažky podlouhlé až obvejčitě podlouhlé, 2-3 cm dlouhé.
Využití: V ČR se často se používá k zalesňování krasových oblastí a suchých svahů, také jako okrasná dřevina.
Fraxinus ornusFraxinus ornus
Fraxinus ornusFraxinus ornus
Fraxinus ornus
Fotografováno ve dnech 30. 8. 2006 (Slovenský kras, okraj Zádielskej doliny), 7. 5. 2006 (Slovenský kras, Turniansky hradný vrch), 25. 3. 2005 (letorost s pupenem – Slovenský kras, Turniansky hradný vrch).