Syn.: Capraria longiflora Thunb. ex Juel, Capraria undulata L. f., Freylinia densiflora Benth., Freylinia longiflora (Thunb. ex Juel) Benth.
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Freylinia undulata
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, roste v provinciích Western a Eastern Cape, mezi městy Grabouw a Port Elizabeth. Do rodu Freylinia se řadí celkem 9 afrických druhů, z nichž 6 je endemitů květenné říše Capensis.
Ekologie: Provází křovinaté svahy, nejčastěji budované jílovitými břidlicemi. Lokality leží v rozpětí nadmořských výšek 60–1525 m.
Freylinia undulata
Popis: Přímý, 0,2–2 m vysoký keřík nebo keř s prutovitými, jemně žebrovanými větvemi. Listy jsou vstřícné, pod květenstvím někdy i střídavé, přisedlé, vejčité, 5–15 mm dlouhé, lysé nebo jemně chlupaté, na okraji často zvlněné, zašpičatělé. Květenství je řídký terminální hrozen, někdy na bázi rozvětvené; listeny jsou drobné, tvarem podobné listům; květy jsou 5četné, poněkud nicí; kalich je zvonkovitý, s kopinatými, střechovitě uspořádanými cípy; koruna je téměř pravidelná, 1,5–2 cm dlouhá, bílá nebo fialová, korunní trubka je přímá, k vrcholu se poněkud rozšiřuje, cípy jsou ploše rozložené, stejné, na vrcholu zaokrouhlené, v ústí brvité; tyčinky jsou 4, dvoumocné, sotva vyčnívají z korunní trubky; semeník je dvoupouzdrý, čnělka dosahuje ústí koruny a nese hlavatou bliznu. Plody jsou vejcovité tobolky; semena jsou zploštělá, křídlatá.
Freylinia undulata
Freylinia undulataFreylinia undulata
Fotografováno dne 15. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Swellendam).