Syn.: Fritillaria caussolensis Goaty et Pons ex Ardoino, Fritillaria degeniana J. Wagner, Fritillaria gawleri Jaub. et Spach, Fritillaria intermedia N. Terracc., Fritillaria orientalis auct., Fritillaria orsiniana Parl., Fritillaria pollinensis N. Terracc., Fritillaria pyrenaica var. multiflora Ker Gawl., Fritillaria tenella var. intermedia (N. Terracc.) Fiori, Fritillaria tenella var. micrantha Beck ex Fiori et Paol., Fritillaria tenella subsp. orsiniana (Parl.) Nyman, Fritillaria tenella var. orsiniana (Parl.) Fiori, Fritillaria tenella var. pollinensis (N. Terracc.) Fiori
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Fritillaria montana
Rozšíření: Areál se táhne od jihovýchodní Francie, kde je dnes známa jediná lokalita, přes Itálii a státy bývalé Jugoslávie do Albánie a Řecka, dále roste v Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajině a vyznívá na jihu evropské části Ruska.
Ekologie: Stanovištěm jsou horské louky, teplomilné a stepní trávníky, často na vápenci, ale i na hadci, kyselých krystalických horninách i na písku; lokality leží v rozpětí nadmořských výšek 300–1800 m.
Popis: Vytrvalá cibulnatá bylina vysoká 20–30 cm; cibule je bělavá, nepravidelně kulovitá, 1–1,5 cm v průměru. Listy jsou níže střídavé, výše na lodyze až vstřícné, čárkovité, žlábkovité, 5–7 cm dlouhé a 0,5–0,6 cm široké. Na vrcholu lodyhy vykvétá jediný nicí zvonkovitý květ asi 2 cm dlouhý; okvětní lístky jsou hnědofialové, nevýrazně kostkované a někdy žlutavě lemované, uvnitř žlutavé až hnědavé; tyčinek je 6, asi 1 cm dlouhých, s žlutými prašníky; semeník je svrchní, čnělka je do poloviny rozdělená do 3 ramen. Plodem je obvejcovitá, 2–3 cm dlouhá tobolka.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN je tento řebčík hodnocen jako taxon nedostatečně známý (DD – data deficient). Najdeme jej na seznamu chráněných rostlin Francie (pod jménem F. orientalis) i Ukrajiny. Je také zařazen do seznamu přísně chráněných druhů Bernské úmluvy.
Poznámka: Tento druh bývá z jižní Evropy často uváděn pod jménem Fritillaria tenella nebo Fritillaria orientalis. Tato jména jsou však založena na rostlinách z Kavkazu, které jsou zřejmě na druhové úrovni odlišné. Areál je roztrhán na nesouvislé arely a rostliny z různých částí areálu se poněkud liší. Ty na snímcích pocházejí z centrálních Apenin a vztahuje se k nim jméno Fritillaria orsiniana. Další výzkum je však nezbytný.
Fritillaria montanaFritillaria montana
Fritillaria montana
Fotografováno dne 18. 5. 2007 (Itálie, Abruzzo: San Giacomo, Monte Pisello).