Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Fritillaria pallidiflora
Rozšíření: Kazachstán a příhraniční oblasti Číny – Altaj, jižní Sibiř. V kultuře se tento druh objevil poprvé v roce 1857, kdy byl vysazen v petrohradské botanické zahradě. Od konce 19. století začal pronikat i do zahrad v západní Evropě. Dnes je poměrně dosti rozšířeným druhem řebčíku i v našich zahradách.
Ekologie: Ve své domovině roste na travnatých loukách a pastvinách, v horských oblastech.
Popis: Cibulnatá bylina, lodyha přímá, 30–60 cm vysoká, listy podlouhlé až kopinaté, ojíněné. Květy zvonkovité, bledě žluté, kvete často už březnu a dubnu – v kultuře je spolehlivý, vytrvalý, efektní.
Ohrožení a ochrana: Je ohrožován nelegálním sběrem cibulek, byl proto zařazen mezi ohrožené druhy, je uveden i v Červené knize Kazachstánu.
Poznámka: V kultuře roste dobře na slunci i v polostínu, půda by měla být humózní, mírně vlhká. Jeho cibule při skladování mimo půdu snadno vysychá, sázení tedy není dobré příliš odkládat. Semena dobře klíčí, mladé rostliny kvetou ve čtvrtém roce.
Fritillaria pallidifloraFritillaria pallidiflora
Fritillaria pallidifloraFritillaria pallidiflora
Fotografováno od 13. 4. do 29. 4. 2003 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Brno).