Česká jména: chaluha bublinatá (Presl 1846)
Systematické zařazení: Chromista, Ochrophyta, Phaeophyceae, Fucales, Fucaceae

Fucus vesiculosus

Rozšíření: Mořská hnědá řasa vyskytující se v pobřežních oblastech severního Atlantiku. V Evropě její areál sahá od břehů severní Skandinávie a Islandu přes pobřeží Severního a Baltského moře až po Biskajský záliv a portugalské pobřeží Atlantiku, zasahuje i k Maroku a ostrovům Makaronésie. V Severní Americe se vyskytuje v pobřežním pásu táhnoucím se od jižního Grónska přes atlantické pobřeží Kanady a Nové Anglie až po americký stát Severní Karolina a Bermudy. V areálu je rozlišováno několik vnitrodruhových taxonů.

Ekologie: Roste na pobřežních mělčinách, může sestupovat až do hloubky okolo 14 m, častější je v hloubce 2–5 m, objevuje se i v horní přílivové zóně na pevné půdě, usazuje se na útesech a kamenech.

Fucus vesiculosus

Popis: Mořská řasa dosahující délky 10–30(–90) cm, s vidličnatě rozvětvenými plochými a celokrajnými zelenohnědými až načernalými stélkami, s výraznou střední žilkou a charakteristickými vzduchovými váčky. Na vrcholu stélky vyrůstají nafouklá plodová tělíska, která obsahují samčí a samičí rozmnožovací buňky.

Záměny: Dosti podobná chaluha Fucus spiralis, která se vyskytuje rovněž v severním Atlantiku, má stélky spirálovitě stočené a nemá vzduchové váčky. Další podobný druh ze stejné oblasti Fucus serratus má stélky po okraji výrazně nepravidelně pilovité a ani on nemá vzduchové váčky.

Využití: Používá se v tradiční medicíně k nejrůznějším účelům, vyrábějí se z ní i želírovací přísady, přidává se do čajových směsí. Bývá rovněž součástí kosmetických mastí a pleťových vod, může ovšem sloužit i jako zemědělské hnojivo.

Fucus vesiculosus
Fucus vesiculosus
Fucus vesiculosus
Fucus vesiculosus

Fotografováno dne 14. 5. 2019 (Dánsko, Sjælland, Helsingør).