Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Gruiformes, Rallidae
Česká jména: lyska černá
Anglická jména: Eurasian coot

Fulica atra
Fulica atra

Rozšíření: Žije v Evropě, v severní Africe, v jižní části Asie, kde její areál sahá až do Indie a Japonska, dokonce i v Austrálii.

Způsob života: Obývá jezera, rybníky, pomalu tekoucí řeky, ale i městské rybníčky. Kromě bezobratlých vodních živočichů, kteří převládají v její potravě, konzumuje také vodní rostliny a jejich semena. Nerada létá, spíše běhá po hladině. Velké vodní plochy využívá k hledání potravy, v hustém podrostu hnízdí.
Hnízdo staví oba partneři z uschlých vodních rostlin bezprostředně u vody. Samice snáší 5–12 skvrnitých vajec a začíná sedět hned po snesení prvního vejce. Mláďata se líhnou postupně, první za 22–25 dní. Dříve vylíhlá mláďata vodí samec. Při druhém hnízdění sedí jen samice a samec pečuje o mláďata z prvního hnízda.
V zimě žije lyska ve velkých hejnech na nezamrzlých řekách.

Popis: Je jedním z našich nejhojnějších ptáků, měří 36–40 cm. Dospělý pták má bílý zobák a bílou lysinu. Má silné nohy s poměrně dlouhými prsty olemovanými plovací blanou. Sameček váží asi 600 g, samička je větší a váží okolo 800 g. Mláďata v prachovém peří mají nápadně oranžové hlavy, nemají bílou lysinu až do podzimního pelichání.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2016) ji z hlediska ohrožení řadí k druhům méně dotčeným (LC).

Poznámka: Dříve byla lovena pro maso.

Fulica atra
Fulica atra
Fulica atra
Fulica atra
Fulica atra

Fotografovali Jindřiška Vančurová, ve dnech 18. a 26. 4. 2019 a 9. 5. 2019 (Česko, Praha, PR V Pískovně), 5. 6. 2019 (Praha, u rybníka Martiňák), a Ladislav Hoskovec, dne 14. 5. 2019 (Dánsko, Hillerød, Frederiksborg).