Syn.: Cistus fumana L., Cistus nudiflorus Lam., Fumana nudifolia (Lam.) Janchen, Fumana vulgaris Spach, Helianthemum fumana (L.) Mill., Helianthemum procumbens Dunal
Česká jména: devaterník tenkolistý (Polívka 1912), kouřovec tenkolistý (Nauman 1946), devaterka rozprostřená (Dostál 1950, Dostál 1989), devaterka poléhavá (Kubát 2002)
Slovenská jména: devätorka rozprestretá (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Cistaceae Juss. – cistovité

Fumana procumbens

Rozšíření: Jižní Evropa, Malá Asie, Írán, na sever zasahuje po Belgii, jižní Německo a jižní Moravu, izolovaně se vyskytuje v Čechách, Durynsku a na baltských ostrovech. U nás pouze na jediné izolované lokalitě v Čechách, hojnější je v Pavlovských vrších na jižní Moravě, kde probíhá severní hranice souvislého areálu.

Ekologie: Roste na skalnatých svazích, vápnitých píscích, často přímo na skalách, vždy na vápenci, v pásmu pahorkatin. Kvete od června do srpna. Květy rozkvétají dopoledne a kvetou jen několik hodin, korunní lístky ještě v den rozkvětu opadávají.

Fumana procumbens

Popis: Poléhavý polokeř, lodyhy jsou na koncích vystoupavé, jen 10–30 cm vysoké. Listy jsou střídavé, jehlicovité, trojhranné, zašpičatělé, květy 1–4 na lodyžní větvi, kališní lístky jsou blanité, lysé nebo krátce chlupaté, korunní lístky obvejčité, na vrcholu okrouhle uťaté. Plodem je kulovitá tobolka, nicí.

Ohrožení a ochrana: Devaterka poléhavá patří k silně ohroženým druhům naší květeny (C2r), ve stejné kategorii je chráněna také podle zákona (§2). Zákonem chráněná je i na Slovensku.

Fumana procumbens
Fumana procumbens
Fumana procumbens

Fotografováno dne 11. 7. 2004 (Česko, Morava, Mikulov).