Syn.: Ornithogalum pratense Pers., Gagea stenopetala (Fries.) Rchb.
Čeľaď: Liliaceae Juss. – liliovité / ľaliovité
Gagea pratensis
Rozšírenie: Európsky druh, ktorého areál siaha z juhozápadnej Európy (Francúzsko, Španielsko), Taliansko cez strednú Európu (Nemecko, Rakúsko, Česko a Slovensko, Maďarsko), na sever po Holandsko, Dánsko a južné Švédsko. V juhovýchodnej Európe rastie v Rumunsku, Bulharsku, bývalej Juhoslávii, Grécku, odkiaľ výskyt zasahuje aj do ázijskej časti Turecka. Vyskytuje sa aj v európskej časti Ruska.
V Českej aj Slovenskej republike sa vyskytuje roztrúsene v teplejších oblastiach, na juhu Slovenska miestami hojnejšie.
Ekológia: Rastie na lúkach, trávnatých stráňach, na medziach aj riedkych, svetlých lesoch, občas aj vo viniciach, nevyhýba sa ani antropicky ovplyvneným miestam. Vyžaduje výživné, častejšie vápenaté, humózne, kamenité i piesočnaté, v lete vysýchavé pôdy od nížin do podhorského stupňa. Kvitne skoro na jar, v marci až apríli.
Gagea pratensis
Opis: Trváca rastlina vysoká 2–15 cm. Hlavná a vedľajšie cibuľky guľovité, krátko stopkaté, stoja vedľa seba. Prízemný (bazálny) list jeden, široko čiarkovitý, plochý, 0,5–2(–4) mm široký, tupo kýlnatý, ± dlhší ako súkvetie, byľové listy 2, čiarkovité, brvité, dolný dlhší ako súkvetie, neobaľuje jeho bázu. Súkvetie 1–5-kveté, stopky kvetov holé, 2–4× dlhšie ako pomerne veľké kvety. Okvetné lístky podlhovasto čiarkovité, tupé alebo tupo končisté, žlté, z vonkajšej strany zelenožlté, tyčinky dlhé ako 1/3 piestika, peľnice podlhovasto vajcovité. Plod je vajcovitá tobolka s guľatými semenami.
Ohrozenie a ochrana: Druh nepatrí v Česku ani na Slovensku medzi ohrozené, aj keď biotopov v krajine ubúda – sekundárna sukcesia, stavebná činnosť, rozorávanie trávnych porastov a podobne. Zákonom chránený je však vo Francúzsku.
Poznámka: Tak ako všetky krivce patrí medzi naše najkrajšie jarné rastliny, v teplých zimách môžeme niektoré druhy rodu vidieť v plnom kvete už v polovici februára.
Gagea pratensisGagea pratensis
Gagea pratensis
Foto: 18. 4. 2006 (Slovensko, Zobor) a 18. 3. 2010 (Slovensko, Kováčovské kopce).