Syn.: Gagea pomeranica auct., Ornithogalum transversale Pall.
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Gagea transversalis

Gagea transversalis

Rozšíření: Střední a jižní Evropa, u nás jen velmi roztroušeně v teplejších oblastech – v Českém středohoří, ve středních Čechách a na střední a jižní Moravě.
Ekologie: Roste na výslunných stráních, méně často i ve křovinách a světlých listnatých lesích, a to od nížin po pahorkatiny. Kvete v dubnu.
Popis: Vytrvalá bylina, 5–20 cm vysoká, s třemi podzemními cibulemi, jedním přízemním listem, dvěma vstřícnými lodyžními listy, z nichž dolní je mírně toulcovitý a jen o málo delší květů. Lodyžní listy jsou na okrajích pavučinatě brvité. Žluté okvětní lístky jsou šikmo až hvězdovitě rozestálé.
Ohrožení a ochrana: Křivatec vstřícnolistý patří k vzácnějším druhům naší květeny vyžadujícím další pozornost (C4a). Na Slovensku není dostatečně dokumentován (DD).
Gagea transversalisGagea transversalis
Fotografováno dne 12. 4. 2004 (Čejkovické Špidláky).