Syn.: Ornithogalum villosum M. Bieb., Gagea arvensis (Pers.) Dum., Ornithoxanthum villosum (M. Bieb.) Link
Česká jména: křivatec kosmatý (Presl 1819), snědek kosmatý (Sloboda 1852), žlutečka rolní (Opiz 1852), křivatec rolní (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: křivatec nivní (Reuss 1853), krivatec roľný (Novacký 1936, Dostál 1950), krivec páperistý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Gagea villosa

Gagea villosa

Rozšíření: Střední, jižní a jihovýchodní Evropa, u nás se vyskytuje jen velmi roztroušeně.
Ekologie: Dříve patřil tento druh k polním plevelům, dnes silně ustupuje, roztroušeně se objevuje na mezích, ve světlých lesích, v akátinách, křovinách a trávnících od nížin do pahorkatin.
Popis: Vytrvalá, 5–20 cm vysoká bylina se dvěma cibulemi ve společných obalech, dvěma úzce čárkovitými přízemními listy a lodyžními listy s květy (5–15) v přeslenu, hustě chlupatými květními stopkami a špičatými okvětními lístky. Kvete jen zřídka, pokud vůbec vykvete, tak je to v dubnu nebo květnu, na lokalitách většinou převládají sterilní jedinci s nitkovitými zkroucenými listy, které jsou na bázi nafialovělé.
Ohrožení a ochrana: Křivatec rolní patří k silně ohroženým druhům naší květeny (C2b). Zákon chrání tento druh křivatce ve Francii.
Gagea villosaGagea villosa
Gagea villosaGagea villosa
Fotografováno od 31. 3. do 8. 4. 2004 (Brno-Bystrc).