Syn.: Chianthemum elwesii (Hook. f.) Kuntze, Galanthus graecus Orph. ex Boiss., Galanthus maximus Velen, Galanthus nivalis subsp. elwesii (Hook. f.) Gottl.-Tann.
Čeleď: Amaryllidaceae J. St.-Hil. – amarylkovité

Galanthus elwesii

Rozšíření: Druh byl popsán z Malé Asie, z horské oblasti Yamanlar Dağı na západě Turecka. Vyskytuje se však i na jihovýchodě Evropy, na ostrovech v Egejském moři, na Balkánském poloostrově pak především v Bulharsku a Srbsku, jedna lokalita je známá také v Rumunsku, stejně tak v Moldavsku. O něco četnější je snad na Ukrajině (především v oblasti Oděsy). Druh je patrně dosti variabilní, v minulosti byla popsána řada poddruhů a variet, jejichž skutečná taxonomická hodnota je však poměrně nejistá. Pěstuje se jako okrasná na jaře kvetoucí cibulovina, zplanění bylo zaznamenáno i na západě Evropy (např. Velká Británie, Nizozemsko, Německo) a v Severní Americe. Její zplanění u nás zatím není prokázáno, avšak nelze je vyloučit, mohla být dosud pouze přehlížena.

Ekologie: Roste v křovinách a lesích (většinou listnatých), v lesních lemech, na vápencových skalách, může stoupat až do nadmořské výšky okolo 1300 m. Kvete od ledna do března. Jako zplanělou ji lze očekávat v okolí lidských sídel, parků a zahrad, stejně jako na rumištích a skládkách.

Galanthus elwesii

Popis: Vytrvalá bylina s cibulkou, která dosahuje 10–20 mm v průměru. Listy jsou úzce obkopinaté, výrazně šedozelené, v době květu přímé, (7,5–)12–20(–32) cm dlouhé a (0,6–)1,3–2,5(–3) cm široké, nadvinuté, někdy i spirálovitě zkroucené, na vrcholu kápovité. Stvol je přímý, 8–27 cm dlouhý; toulcovitý listen je 25–40 mm dlouhý, delší než květní stopka; květy vyrůstají jednotlivě, vnější okvětní lístky jsou 15–28 mm dlouhé, odstálé, vnitřní 8–13 mm dlouhé, dolů svěšené, bílé, se dvěma oddělenými zelenými skvrnami při bázi i na vrcholu okvětních lístků, někdy však může být kresba i spojená. Plodem je tobolka.

Záměny: Druh může být zaměněn se sněženkou Galanthus gracilis (stejný areál), která má na vnitřních okvětních lístcích podobnou kresbu, avšak výrazně se od sebe odlišují postavením listů při rašení. Galanthus gracilis má listy postavené proti sobě, u G. elwesii jeden list obepíná list další. Stejný rozdíl v postavení listů je nezbytné sledovat i u některých hybridů G. nivalis. G. elwesii se navíc odlišuje nápadně širokými listy, čehož si můžeme dobře povšimnout na našem nejspodnějším snímku (dole je list G. nivalis, nad ním G. elwesii).

Ohrožení a ochrana: V Bulharsku patří k druhům ohroženým (EN), v Moldavsku ke kriticky ohroženým (CR), je chráněným druhem Ukrajiny. Vztahuje se na něj rovněž ochrana mezinárodní obchodní úmluvy CITES. Červený seznam IUCN (2011) klasifikuje tuto sněženku jako taxon nedostatečně prostudovaný (DD).

Využití: V Turecku a na Balkáně nachází uplatnění v tradiční medicíně, samozřejmě se také pěstuje jako okrasná cibulovina v zahradách a parcích, a to ve velké části Evropy i Severní Ameriky.

Poznámka: V rodu Galanthus je v současnosti akceptováno 21 druhů. Druhové jméno zde popisované rostliny odkazuje na britského botanika Henryho J. Elwese (1846–1922).
Galanthus elwesii
Galanthus elwesii
Galanthus elwesii
Galanthus elwesii
Galanthus elwesii
Galanthus elwesii
Galanthus elwesii
Galanthus elwesii

Fotografováno v dubnu 2007 a březnu 2017 (Česko, Praha, Zahrada Kinských).