Syn.: Chianthemum nivale (L.) Kuntze
Česká jména: sněženka lepá (Presl 1819), sněhovka lepá (Presl 1846), sněženka lepá (Opiz 1852, Sloboda 1852), podsněžník bílý (Čelakovský 1879, Polívka 1902), sněženka podsněžník (Dostál 1950), sněženka předjarní (Dostál 1989), sněženka podsněžník (Kubát 2002)
Slovenská jména: bíbolenka obecná, vyskočilka, kozí dříst, sněženka (Reuss 1853), snežienka, bibolienka (Novacký 1936), snežienka jarná (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Amaryllidaceae J. St.-Hil. – amarylkovité

Galanthus nivalis

Galanthus nivalis

Rozšíření: Vyskytuje se Evropě, těžiště výskytu je ve střední, jižní a jihovýchodní Evropě, ojediněle se vyskytuje na západě Francie. U nás se vyskytuje v roztroušeně po celém území, nejčastěji podél větších řek, v luzích, ale vystupuje i do vyšších poloh. Na Slovensku je situace obdobná.

Ekologie: Roste na humózních půdách, nejčastěji v lužních a jiných listnatých vlhkých lesích, na vlhkých loukách podél řek, druhotně také v okolí starých zbořenišť a v parcích. Kvete od února do dubna.

Popis: Vytrvalá bylina s podzemní cibulkou. Z cibule vyrůstají 2 sivozelené úzké čárkovité listy, po odkvětu se prodlužující. Květní stvol je přímý, až 30 cm dlouhý, nese vždy jeden květ vyrůstající z toulcovitého zelenobílého listenu. Květ je nicí, složen z bílých delších vnějších okvětních lístků a z kratších vnitřních bílých při okraji se zeleným lemem. Plodem je tobolka. Druh je poměrně dosti variabilní, lze se setkat i s rostlinami plnokvětými.

Ohrožení a ochrana: Sněženka podsněžník je zařazena k ohroženým druhům naší květeny (C3) a ve stejné kategorii chráněna zákonem (§3). Je také vedena v mezinárodní úmluvě o ochraně ohrožených druhů (CITES) a zařazena mezi druhy chráněné Evropským společenstvím. Na Slovensku patří mezi druhy méně dotčené (LC).

Poznámka: Na mnohých našich lokalitách není sněženka původní, populace často pocházejí ze starých kultur, odkud se za desetiletí a staletí dokáží šířit do okolní krajiny.

Galanthus nivalis
Galanthus nivalisGalanthus nivalis
Galanthus nivalisGalanthus nivalis
Galanthus nivalis

Fotografovali Petr Krása, dne 7. 4. 2007 (Česko, Čechy, v Horních Lubech), Ladislav Hoskovec, dne 10. 3. 2003 (Čechy, Polabí).