Zobrazit místo Galapážská provincie na větší mapě

Souostroví Galapágy – z floristického hlediska součást Karibské oblasti – leží v Tichém oceánu asi 1000 km západně od jihoamerického kontinentu a skládá se z 13 velkých a více než 100 malých ostrůvků. Všechny se vynořily z vody následkem vulkanické činnosti, nejstarší mají asi 5,5 milionu let. Nejvyšší bod ostrovů dosahuje 1646 m n. m.
Galapážská provincie
Zdejší prostředí ovlivňuje studený Humboldtův proud, který způsobuje určité odchylky od klimatického modelu vycházejícího z polohy ostrovů na rovníku a v oceánu. Oproti jiným rovníkovým ostrovům je zde relativně chladněji, a především jsou zde neobvykle velké rozdíly mezi denními a nočními teplotami.
Galapážská provincie
Vegetaci na mořských pobřežích tvoří ostrůvky ochuzených mangrove, např. s druhy Avicennia germinans (Acanthaceae), Rhizophora mangle (Rhizophoraceae) a Conocarpus erectus (Combretaceae), jinde jsou halofilní travinobylinné porosty. Výše je aridní zóna (je zapříčiněna studeným mořským proudem) s kaktusy a xerofilními dřevinami, k nimž patří např. Bursera graveolens (Burseraceae) nebo Cordia revoluta (Cordiaceae). Výše je zóna s opadavými i stálezelenými dřevinami, kde se vyskytuje více druhů rodu Tournefortia (Heliotropiaceae). Ještě výše jsou porosty dřevnatých hvězdnicovitých (Asteraceae), zejména z rodů Scalesia a Darwiniothamnus, v podrostu s četnými kapradinami. Nad těmito porosty je druhově chudá vegetace s dominantním druhem Zanthoxylum fagara (Rutaceae) nebo Miconia robinsoniana (Melastomataceae). Nejvyšší polohy osídlila kapradinová „savana“, kde největší výšky dosahuje až 3 m vysoký druh Cyathea weatherbyana.
Galapážská provincie
Květenu reprezentuje celkem 543 původních druhů, z nich je 231 endemitů. Mezi endemity je i 7 rodů, z nichž 4 (Darwiniothamnus, Lecocarpus, Macraea a Scalesia) jsou z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), dva (Brachycereus a Jasminocereus) z čeledi Cactaceae a konečně Sicyocaulis z čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae). Velmi pozoruhodná je i speciační radiace v některých rodech: endemický rod Scalesia čítá celkem 15 druhů. Vztahy galapážské flóry zřetelně vedou k Neotropis, a to zejména k savanovým částem Střední Ameriky.
Galapážská provincie
Z původních druhů rostlin této provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristická provincie:

Galapážská provincie
Fotografoval Tomáš Kotouč (www.tethys.cz).