Syn.: Cranichis nudifolia (Lour.) Pers., Epidendrum galeola Raeusch., Erythrorchis kuhlii (Lour.) Rchb. f., Galeola hydra Rchb. f., Vanilla pterosperma Wall.; Vanilla rubiginosa Griff.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Systematické zařazení: podčeleď Vanilloideae (Lindl.) Szlach., tribus Vanilleae Blume – vanilovníkovité
Galeola nudifolia
Rozšíření: Zaujímá velmi rozsáhlý areál v tropech celé kontinentální jihovýchodní Asie od úpatí východního Himálaje a východní Indie na západě, dále na ostrovech Chaj-nan a Tchaj-wan, ostrovech Filipínského a Moluckého souostroví, na ostrovech Celebes a Borneo, na východ až po Papuu-Novou Guineu a na jih po Sumatru a Jávu. Celkově však řídce se vyskytující.
Ekologie: Roste ve vlhkých tropických nížinných až horských lesích se silnou vrstvou humusu a pak i na skalnatých stanovištích (zejména silikátových hornin), na stinných i prosvětlených místech, v polohách od úrovně moře po 2200 m. Jako liána šplhá po vysoké vegetaci nebo skalních výchozech, kde se přichytává pomocí rhizomů vyrůstajících z uzlin na lodyhách.
Galeola nudifoliaGaleola nudifolia
Galeola nudifolia
Popis: Vytrvalá mykoheterotrofní (holomykotrofní) bezlistá, terestrická bylinná liána. Podzemní oddenek nevětvený, dřevnatý, s řídkými, silnými rhizomy. Lodyha pokroucená, šplhající pomocí zachytávání silnými rhizomy vyrůstajícími jednotlivě z uzlin lodyhy, 5–15 m dlouhá, 0,5–2 cm v průměru, červenavě nebo žlutavě hnědá; lodyžní rhizomy dřevnaté, velmi tuhé, vyrůstající proti trojúhelníkovitým šupinám, až asi 6 cm dlouhé. Květenství tvoří řídká, mnohokvětá lata tvořená jednoduchými nebo složenými hrozny, až přes 50 cm dlouhá, zpočátku vzpřímená, později často převislá, někdy s rhizomy v místech primárního větvení; mladé větve květenství rezavě pýřité, šupiny v květenství masité, vejčitě kopinaté, okolo 1 cm dlouhé. Květy 1,5–3 cm v průměru, světle žluté, se semeníky v době květu 1–2 cm dlouhými, po opadu květu často zkroucenými; okvětní lístky eliptické, 1–1,5 cm dlouhé, na koncích zpět zahnuté; pysk téměř okrouhlý, nápadně vypouklý, svrchu smáčknutý, 1–1,7 mm v průměru, s nepravidelně roztřepenými a chloupkatými okraji; sloupek dolů srpovitě zahnutý, asi 0,5 cm dlouhý; kvetení od března do července. Tobolky válcovité, až 30 cm dlouhé a okolo 2 cm široké.
Ohrožení a ochrana: Vzhledem k velmi rozsáhlému areálu může být jen lokálně omezována kácením a vypalováním lesních biotopů, ale celkově nemůže být hodnocena ani v kategorii zranitelný druh. Jako všechny orchideje je i tento druh chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Galeola nudifolia
Galeola nudifolia
Galeola nudifoliaGaleola nudifolia
Galeola nudifolia
Galeola nudifolia
Galeola nudifolia
Fotografováno dne 16. 4. 2010 (střední Vietnam, provincie Quang Binh, vedle hranic Laosu (provincie Khammouan), Cha Lo, východní úpatí plošiny Phou Ak, asi 2 km severně od hraničního sedla Mu Gia, 400 m n. m.).