GALIUM GLAUCUM L. – svízel sivý / lipkavec sivý

Syn.: Asperula glauca (L.) Besser
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Galium glaucum
Rozšíření: Vyskytuje se nespojitě především ve střední a jihovýchodní Evropě, na západě zasahuje do východní Francie, na sever do jižního Polska, nejjižněji roste v severní Itálii a na Balkáně, na východě zasahuje do středního Povolží. U nás roste roztroušeně od nížin do pahorkatin, na bazických podkladech. Častější je v kaňonovitých údolích středních Čech a jižní Moravy a v teplých pahorkatinách severních a severozápadních Čech.
Ekologie: Roste na výslunných skalách a skalních ostrohách, na teplomilných trávnících a stepních loukách.
Galium glaucum
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina s tuhými oblými lodyhami, vysoká 30–90 cm. Listy jsou uspořádány v 6–10 četných přeslenech, jsou čárkovité nebo čárkovitě podlouhlé, s podvinutými okraji a 2–3 řadami odstálých papil, sivozelené nebo zelené barvy. V úžlabí přeslenů se vytvářejí četné sterilní výhony. Květenství je bohatě větvené, květní stopky jsou krátké, bílá koruna je nálevkovitá, čtyři korunní plátky jsou srostlé asi do poloviny délky. Merikarpia jsou lysá, ledvinovitá. Kvete od května do června.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je svízel sivý zařazen mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a).
Variabilita: Rostliny jsou variabilní zejména co se týče odění; lze vylišit var. glaucum (rostliny lysé) a var. hirsutum (rostliny v dolní polovině pýřité). Lze však nalézt i přechodné typy. V rámci celého areálu (zejména v mediteránu) tvoří svízel sivý polymorfní polyploidní komplex, u nás jsou známy pouze diploidní rostliny.
Galium glaucumGalium glaucum
Galium glaucum
Fotografováno dne 2. 5. 2010 (PP Karlické údolí).