Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Galium palustre
Rozšíření: Roste v celé Evropě vyjma jihu Apeninského a Balkánského poloostrova, na Azorských ostrovech a v severozápadní Africe. Na východ zasahuje do Malé Asie, na Kavkaz a dále až na západní Sibiř. Vyskytuje se i v Severní Americe a druhotně i v Jižní Americe (Argentina) a na Novém Zélandu. U nás roztroušeně až hojně v celém území s těžištěm výskytu v mezofytiku a nižším oreofytiku. Vystupuje až do montánního stupně, vzácně i výše.
Ekologie: Vyskytuje se na rašelinných i zaplavovaných loukách, bahnitých březích nádrží, potoků, v okolí pramenišť a tůní na živinami bohatých půdách vysokou hladinou podzemní vody. Druh kvete v červnu a červenci.
Galium palustre
Popis: Vytrvalé byliny s tenkými, bohatě větvenými kořeny a oddenky a četnými sterilními plazivými a kořenujícími prýty. Lodyha chabá, poléhavé nebo vystoupavá, 20–60 cm dlouhá, 0,5–0,8 mm široká, čtyřhranná s nevýraznými lištami na hranách, hladká nebo jen mírně draslavá, lysá. Listy a palisty ve 4(–5) četných přeslenech, úzce obkopinaté až obkopinaté, 7–14 mm dlouhé, 2,2–3,0 mm široké, tupé nebo zaokrouhlené, lysé. Květenství terminální, válcovité, bohatě větvené. Koruna kolovitá, 2,5–4,0 mm v průměru, členěná v miskovité prohnuté korunní cípy, bílá. Čnělky srostlé jen na bázi. Merikarpia kulovitá, černá, lesklá, na povrch jemně zvrásněná.
Galium palustreGalium palustre
Galium palustre
Fotografováno dne 6. 7. 2009 (u Tetřevích bud v Krkonoších).