Syn.: Galium mollugo var. ochroleucum (Fr.) Dumort., Galium ×ochroleucum Wolf. ex Schweigg. et Koert., nom. illeg., Galium verum var. ochroleucum Fr.
České mená: svízel žlutobílý (Dostál 1950), svízel pomořanský (Kubát 2002)
Slovenské mená: lipkavec žltobiely (Dostál 1950), lipkavec pomoranský (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Rubiaceae Juss. – mořenovité / marenovité
Galium × pomeranicum
Rozšírenie: Galium ×pomeranicum je produktom hybridizácie medzi druhmi Galium album a G. verum. Druh je rozšírený na miestach výskytu obidvoch rodičov, predovšetkým v Európe, sekundárne i na severovýchode USA. V Čechách sa vyskytuje roztrúsene. Na Slovensku je rozšírený hlavne v panónskej oblasti.
Ekológia: Rastie na rôznych typoch lúk, na okrajoch ciest, v priekopách a lesných svetlinách.
Galium × pomeranicum
Opis: Stonka v dolnej časti viac menej hranatá. Listy úzko kopijovité, len 1,5 mm široké, na okraji podvinuté, na rube slabo chlpaté. Súkvetie s dlhými konárikmi, chlpaté. Koruna malá v priemere len asi 3 mm veľká, svetlo žltá alebo belavá, korunné cípy viac menej špičkaté.
Galium × pomeranicumGalium × pomeranicum
Galium × pomeranicumGalium × pomeranicum
Foto: 5. 7. 2012 (Slovensko, Kolíňany).