Syn.: Galium chaetophorum Griseb., Galium ciliatum var. pusillum (Gillies ex Hook. et Arn.) Kuntze, Galium ciliatum var. richardianum (Gillies ex Hook. et Arn.) Kuntze, Galium haenkeanum (Gillies ex Hook. et Arn.) Endl. ex Walp., Galium patagonicum Kuntze, Galium pusillum (Gillies ex Hook. et Arn.) Endl. ex Walp., nom. illeg., Relbunium chaetophorum (Griseb.) K. Schum., Relbunium echinocarpum Hassl., Relbunium patagonicum (Kuntze) K. Schum., Relbunium pusillum (Gillies ex Hook. et Arn.) K. Schum., Relbunium richardianum (Gillies ex Hook. et Arn.) Hicken, Relbunium tenuissimum K. Krause, Rubia haenkeana Gillies ex Hook. et Arn., Rubia pusilla Gillies ex Hook. et Arn., Rubia richardiana Gillies ex Hook. et Arn.
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité

Galium richardianum

Rozšíření: Druh s dosti rozsáhlým jihoamerickým areálem, vyskytuje se téměř v celé Argentině, zasahuje do Chile, Uruguaye, Paraguaye i jižní Brazílie až do států Santa Catarina a Rio Grande do Sul.

Ekologie: Součást nezapojené travinobylinné vegetace v rozmanitých klimatických podmínkách, roste i v subtropické savaně. Lokality vystupují do nadmořské výšky 4000 m.

Popis: Vytrvalá trsnatá bylina; lodyha je poléhavá nebo vystoupavá, hranatá a na hranách drobně papilnatá. Listy vyrůstají v čtyřčetných přeslenech, jsou čárkovité až eliptické, 2–14 mm dlouhé a 0,5–2,5 mm široké, na bázi zúžené, celokrajné, na okraji drsné, na vrcholu špičaté. Květy jsou 4četné, vyrůstají jednotlivě nebo 3–5květých vidlanech v paždí listů; pod květy se nacházejí 4 listeny; kalich je nezřetelný; koruna je kolovitá, žlutavá; tyčinky jsou 4; semeník je spodní, drsně papilnatý. Plodem je lysá nebo řídce papilnatá dvojnažka, 1,5–2 mm dlouhá a 2,2–3 mm široká.

Poznámka: Důvod, proč je tento druh některými badateli zařazován do rodu Relbunium, je přítomnost jakéhosi zákrovu (4 listenů) těsně pod květem. Tento znak se objevuje ještě u zhruba 30 dalších druhů jihoamerických svízelů; analýza znaků vede některé badatele k názoru, že jde o samostatnou vývojovou linii, která si zaslouží být hodnocena na úrovni samostatného rodu.

Galium richardianum
Galium richardianum
Galium richardianum

Fotografoval Mário Duchoň, dne 9. 1. 2019 (Argentina, step v údolí Río Santa Cruz východně od El Calafate).