Syn.: Asperula aparine Bieb., Asperula rivalis Sibth. et Sm., Galium chinense A. Spreng., Galium schelkownikowianum (Bordz.) Holub
Česká jména: mařinka drsná (Polívka 1901), mařinka potoční (Dostál 1958), svízel potoční (Kubát 2002)
Slovenská jména: lipkavec potoční (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Galium rivale
Rozšíření: Východoevropský druh. Na západ je rozšířen po Pobaltí, východní Polsko, západní Moravu, východní Rakousko, Chorvatsko, Jugoslávii a Řecko, na východ po západní Sibiř a Malou Asii; v nejsevernějších oblastech Evropy se nevyskytuje. U nás roste roztroušeně na Moravě a ve Slezsku, zejména podél větších řek a jejich přítoků, nejdále na západ se vyskytuje v údolí Svitavy u Brna; do Čech je jen ojediněle zavlékán. Na Slovensku dosti častý druh.
Ekologie: Roste na březích vodních toků, v pobřežních křovinách, na vlhkých loukách, nezřídka i na zruderalizovaných místech, převážně v nižších nadmořských výškách. Preferuje vlhké až zamokřené půdy bohaté na živiny. Kvete od června do srpna.

Popis: Vytrvalé byliny s tenkými dlouhými kořeny. Lodyhy poléhavé nebo vystoupavé, chabé, 40–80(–130) cm dlouhé, čtyřhranné, silně draslavé, na hranách s nazpět obrácenými osténky. Listy a palisty v 6–8četných přeslenech, eliptické nebo široce obkopinaté, (2–)3–4(–5) cm dlouhé, 4–8 mm široké, hrotité, na okraji mírně podvinuté a osténkaté, na ploše lysé, svrchu lesklé, tmavozelené. Květenství terminální, latovité, složené z 3–5květých vrcholíků. Koruna krátce nálevkovitá, 2–3 mm v průměru, bílá, korunní trubka stejně dlouhá jako korunní cípy. Merikarpia ledvinovitá, 2–3 mm dlouhá, cca 1 mm široká, na povrchu s hustými kuželovitými hrbolky.
Záměny: Zejména ve sterilním stavu je často zaměňován za svízel přítulu (Galium aparine), který má rovněž draslavé chabé lodyhy. Svízel potoční má listy lesklé, tmavozelené, oboustranně lysé, pouze s nazpět obrácenými osténky, zatímco svízel přítula má listy matné, na svrchní straně má kromě ostének také měkké krátké chlupy. Za květu se svízel potoční snadno odliší podle koncových květenství s jasně bílými květy; svízel přítula má květenství postranní, s nenápadnými zelenavě bílými květy.
Ohrožení a ochrana: Svízel potoční je v českém Červeném seznamu zařazen mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a).
Fotografováno dne 3. 7. 2012 (Slovensko, Pohronský Inovec, Obycké luky).