Syn.: Aparine spuria (L.) Fourr.
Česká jména: svízel pochybný (Kubát 2002)
Slovenská jména: lipkavec pochybný (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Galium spurium
Rozšíření: Široce rozšířený druh, původní snad pouze od Středozemí přes jižní Ural a Střední Asii až k Altaji. Dnes roste téměř v celé Evropě, na východě souvisle až na západní Sibiř. Jednotlivé výskyty jsou uváděny ze severní a střední Afriky, jihozápadní Asie, východní Sibiře, Japonska, Číny, Indie, Severní Ameriky, Nového Zélandu. U nás roste od nížin do pahorkatin, v teplejších územích roztroušeně (hlavně střední Čechy, Poohří, Polabí, střední a jižní Morava), jinde vzácně.
Ekologie: Roste na polích, úhorech, rumištích, vzácněji roste v teplomilných trávnících a ve světlých borech. Kvete od června do července, případně srpna.
Galium spurium

Galium spurium

Popis: Jednoletá bylina s tenkými kořeny vysoká 15–150 cm. Lodyhy jsou přímé,vystoupavé nebo popínavé, čtyřhranné, na hranách se zpětnými osténky. Lodyžní články jsou 1–3krát delší než listy. Listy jsou uspořádány v 6–8četných přeslenech, jsou čárkovité až obkopinaté, hrotité, na okrajích s osténky nazpět směřujícími. Květenství je úžlabní vrcholík tvořený 3–9 květy. Ty jsou drobné, čtyři korunní plátky jsou zelenavě zbarvené. Plodní stopky jsou přímé nebo ostře ohnuté těsně pod plodem. Merikarpia jsou kulovitá až ledvinovitá, háčkovitě chlupatá (var. echinospermum, u nás zdá se vzácnější) nebo až lysá (var. spurium, na obrázcích).
Záměny: Jedinci s ostnitými plody mohou být zaměněny za svízel přítulu (Galium aparine).
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR je svízel pochybný zařazen k vzácnějším taxonům, které vyžadují další pozornost (C4a).
Galium spurium
Galium spurium
Fotografováno dne 1. 9. 2012 (Starý Vestec).