Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Galium sylvaticum
Rozšíření: Jedná se o středoevropský druh, roste od východní Francie přes Německo po západní Maďarsko, na jih po Slovinsko. U nás roztroušeně na většině území, nejčastěji v termofytiku a mezofytiku. Ve větších bezlesých a sušších oblastech vzácněji. Byl zavlečen i do Severní Ameriky (východ Kanady a sever USA).
Ekologie: Vyskytuje se ve světlých listnatých lesích, na čerstvě vlhkých až slabě vysýchavých, živinami bohatších půdách, na bazickém podkladu.
Galium sylvaticum
Popis: Vytrvalé trsnaté byliny s krátkým, uzlovitě ztlustlým oddenkem. Lodyhy přímé nebo vystoupavé, 30–100(–140) cm vysoké, větvené, v dolní polovině oblé, v horní zřetelně čtyřhranné, pod přesleny nápadně ztloustlé, lysé. Listy a palisty v 6–11četných přeslenech, široce obkopinaté až úzce obvejčité, až 50 mm dlouhé, hrotité, lysé, ojíněné, zelené. Květenství latovité, vrcholíky chudokvěté, poupata nicí. Koruna kolovitá, do 3 mm v průměru, bílá, korunní cípy miskovitě prohnuté, špičaté. Merikarpia polokulovitá. Druh kvete od května do července.
Galium sylvaticumGalium sylvaticum
Galium sylvaticum
Fotografováno dne 22. 7. 2009 (u Bubovic v Českém krasu).