Syn.: Galium tricorne auct. non Stokes
Čeľaď: Rubiaceae Juss. – mořenovité / marenovité
Galium tricornutum
Rozšírenie: Pôvodný asi iba v Stredozemí, dnes sa vyskytuje takmer v celej Európe, juhozápadnej a Strednej Ázii, severnej Afrike a na Madeire a Kanárskych ostrovoch. Zavlečený bol aj do Severnej a Južnej Ameriky (severná Argentina, Chile) a Austrálie.
V ČR sa v minulosti vyskytoval roztratene v teplejších oblastiach, dnes s istotou iba pri Velkej nad Veličkou a Sedleci. Na Slovensku sa vyskytoval predovšetkým v Bielych Karpatoch, na Podunajskej nížine, Ipeľsko-rimavskej brázde a v Slovenskom krase, detailné recentné rozšírenie nie je známe, výskyt bol potvrdený v Bielych Karpatoch a v Považskom Inovci.
Ekológia: Vápnomilný druh výskytom viazaný na obilné polia, medze, okraje ciest, úhory a vinohrady. Kvitne od mája do septembra.
Galium tricornutum
Opis: Jednoročná, drsno chlpatá bylina s výškou 10–40 cm. Stonka poliehavá alebo vystúpavá, štvorhranná, na hranách drapľavo háčikatá. Listy v praslenoch po 6–9, čepeľ čiarkovito obrátene kopijovitá, na vrchole hrotitá, 10–40 mm dlhá, s jednou žilou. Kvety v trojkvetých vrcholíkoch vyrastajúcich z pazúch listov, kvetné stopky po odkvitnutí oblúkovito dolu ohnuté, kalich zakrpatený, koruna v priemere 1,5–2,5 mm veľká, biela. Plodom sú guľovité, na povrchu husto bradavičnaté dvojnažky veľké v priemere 2,5–4,5 mm.
Ohrozenie a ochrana: Na prežívanie druhu negatívne vplýva intenzifikácia poľnohospodárstva, predovšetkým zánik medzí a chemizácia. V súčasnosti ho najčastejšie môžeme nájsť na malých súkromných políčkach a úhoroch. Územná ochrana je problematická a preto sa doporučuje záchranná kultivácia v botanických záhradách alebo skanzenoch ľudovej architektúry.
V Českej republike patrí Galium tricornutum medzi kriticky ohrozené druhy (C1t), na Slovensku je zaradený v kategórii kriticky ohrozených druhov (CR).
Galium tricornutumGalium tricornutum
Galium tricornutum
Foto: 7. 6. 2006 (južné Slovensko).